Proplácení plavání pojišťovnou | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Proplácení plavání pojišťovnou

Otázka:

Chodím se s dětmi koupat do přírodního koupaliště, kde se ale platí vstupné. Proplatí nám to pojišťovna jako plavání, nebo se tento příspěvek vztahuje jen na návštěvy bazénů? Jana C.

Odpověď:

U příspěvku na plavání máme pouze výhradu, že se nesmí jednat o finanční částky týkající se závodního plavání ve sportovních klubech. Za žádoucí a následně proplácenou aktivitu považujeme fyzickou aktivitu plavání bez ohledu na místo, kde je realizována. Stejně jako nevíme, zda klient skutečně plave třeba v bazénu v Podolí a nechodí se tam jen opalovat, nemůžeme ani zjišťovat, zda skutečně plave na přírodním koupališti.

Plavání je propláceno v rámci rehabilitačních aktivit a cvičení nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek od VZP může dosáhnout částky 500 Kč, přičemž jeho minimální výše je 100 Kč. Uznána může být 1 vstupenka na uvedené aktivity ve výši alespoň 100 Kč, nebo více vstupenek v minimální souhrnné hodnotě 100 Kč. A samozřejmě permanentka. Z platebního dokladu musí ale být patrné, pro koho úhrada je (jméno klienta plus jeho číslo pojištěnce nebo datum narození), a musí obsahovat údaje jako každý řádný účetní doklad – nejen cenu v Kč a vyčíslení DPH, ale i rozsah a předmět plnění (tj. zač bylo placeno), datum vystavení a identifikaci obchodní firmy. Doklad musí být předložen v originále.

Příspěvek 500 Kč na plavání mohou získat jak naši dospělí klienti, tak i děti. Podmínkou je vždy členství v Klubu pevného zdraví VZP. Jeho členem se může stát dítě prakticky od narození – přihlášku za něj samozřejmě podávají jeho zákonní zástupci. Přihlásit se můžete i on-line. Zároveň si vyberete, zda chcete vystavit kartu člena KPZ, která umožňuje získávat slevy od partnerů KPZ, nebo zda chcete jen vstoupit do klubu a čerpat příspěvky od VZP. Je jistě zbytečné, aby v rodině měli všichni její členové svoji kartu člena KPZ, když pro slevy v partnerských obchodech a provozovnách stačí jedna.

Mgr. Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+