Dobrovolníci pomáhají ve Fakultní nemocnici v Praze | Přírodní léčba | Trendy zdraví

Dobrovolníci pomáhají ve Fakultní nemocnici v Praze

9. 12. 2013

Dobrovolníci a dobrovolnické programy významně přispívají ke stále kvalitnější komplexní léčebné péči o pacienty a to především u dlouhodobě nebo těžce nemocných. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se snaží pacientům dodávat chuť bojovat s nemocí a překonávat všechny obtíže spojené s léčbou. Dobrovolníci dokážou pacientům naslouchat, zpříjemnit jim pobyt v nemocnici, pozitivně je naladit a zároveň jim slouží jako kontakt s okolním světem.

Pomáhají překlenout nejtěžší chvíle

„V současné léčebné péči především o dlouhodobě hospitalizované dětské i dospělé pacienty mají dobrovolníci své nezastupitelné místo. Do většinou smutného prostoru nemocnic totiž přicházejí s nadějí a vírou, že nezištná pomoc a lidský kontakt překlenou i ty nejtěžší chvíle v lidském životě,“ vyzdvihuje přínos dobrovolnictví náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Dita Svobodová.

Na jedenácti klinikách

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze rozšířila vlastní dobrovolnický program o nové dobrovolníky i kliniky. V roce 2013 je v projektu dobrovolnictví zapojeno celkem 11 klinik. V nemocnici spolupracujeme s organizací ADRA, Amelie a Celé Česko čte dětem. Nejvíce dobrovolníků dochází na Geriatrickou kliniku, Neurologickou kliniku a Kliniku dětského a dorostového lékařství. Aktuálně spolupracujeme s 53 dobrovolníky. S výše jmenovanými organizacemi jsme za rok 2013 uspořádali několik akcí – mezi jinými Dětský den (v součinnosti s dobrovolníky z ADRY) nebo Jak se vaří kniha (s organizací Celé Česko čte dětem a nakladatelstvím Albatros).

V říjnu 2013 navštívil poprvé VFN canisterapeut, aby společně se svou fenkou Olivií zpříjemnili čas strávený v nemocnici pacientům z Geriatrické kliniky. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nově navázala spolupráci s organizací ILCO (dobrovolné sdružení stomiků), jež zprostředkuje dobrovolníky pro pacienty se stomií na I. chirurgické klinice.


publikováno: 9. 12. 2013, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: dobrovolnictví, nemoci, nemocnice

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+