Homeopatii využívá stále více lidí | Přírodní léčba | Trendy zdraví

Homeopatii využívá stále více lidí

15. 12. 2023

Zjistit, jak je homeopatie vnímána a využívána. Takový byl cíl mezinárodního průzkumu společnosti Toluna Harris Interactive, který byl veden v průběhu uplynulých 18 měsíců. Studie probíhala ve 14 zemích a zúčastnili se jí celkem 14 340 dotázaných. Výsledky jsou pro homeopatii velmi pozitivní: 57 % respondentů uvádí, že homeopatii v životě použilo alespoň jednou, 55 % ji plánuje používat také v budoucnu, a to z toho důvodu, že je přírodní a nemá žádné vedlejší účinky.

Hlavní využití homeopatie:

● léčba dětí

● léčba chronického onemocnění (alergie, ekzém, záněty dutin atd.)

● léčba zvolená po jiných léčebných metodách, které nebyly efektivní 55 % lidí plánuje homeopatii používat i v budoucnu

Přírodní původ: nejdůležitější motiv pro používání homeopatie

Homeopatie je oblíbenou a uznávanou lékařskou metodou na celém světě. Ve 14 sledovaných zemích uvedlo 57 % lidí, že homeopatii alespoň jednou v životě použilo.

V posledních 12 měsících homeopatii pravidelně nebo příležitostně užívalo v průměru 48 % lidí. Fokus na jednotlivé země

Ve 14 sledovaných zemích se míra užívání v posledních 12 měsících pohybovala od 27 % (v Kanadě) do 78 % (v Indii). Tyto rozdíly lze vysvětlit historií homeopatie v dané zemi, počtem výrobců nabízejících homeopatii, postojem obyvatel ke komplementární medicíně, způsobem fungování zdravotnického systému v dané zemi nebo přítomností zdravotnických odborníků praktikujících homeopatii.

Vysokou míru užívání má například Indie (78 %), Kolumbie (71 %) a Francie (59 %). V Evropě se několik zemí blíží 50% míře uživatelů, včetně Německa, Itálie, Bulharska a Rumunska. Více než 8 uživatelů z 10 je s homeopatií spokojeno.

Homeopatie těží z velké základny pravidelných i příležitostných uživatelů, kteří jsou s touto léčbou spokojeni. Z průzkumu vyplývá, že v průměru je s homeopatií spokojeno 82 % jejích uživatelů. Ve všech zemích* (s výjimkou Kanady) je míra spokojenosti vyšší než 75 %. V naprosté většině evropských zemí je s touto léčbou spokojeno více než 8 z 10 dotázaných. Je tomu tak v České republice (81 %), Španělsku (84 %), Itálii (81 %) a Maďarsku (82 %). Na druhé straně Atlantického oceánu je skóre velmi vysoké v USA a Kolumbii: 9 z 10 lidí je s homeopatií spokojeno. V Indii jde o rekord! Míra spokojenosti zde dosahuje 95 %.

Široká škála využití po celý život

Homeopatie se dá využít na celou řadu onemocnění a pacienti ji tak mohou využít v průběhu celého života. Je vhodná pro každého, od těhotných žen a kojenců až po seniory. Přesto existují 3 hlavní důvody, proč lidé ve všech zemích homeopatii ve svém životě používají. Většina respondentů vysvětluje, že se obrací na homeopatii v těchto situacích:

  • k léčbě dětí
  • k léčbě chronického onemocnění (alergie, ekzém, zánět dutin atd.)
  • po absolvování jiné neúčinné léčebné metody

V některých zemích je homeopatie velmi oblíbená také pro její možnost využití při sportu – podporuje zejména regeneraci. Nejvíce ji využívají sportovci v USA, Kolumbii, Itálii a ve Španělsku.

Homeopatie, metoda budoucnosti

Homeopatie je metoda, kterou více než polovina uživatelů plánuje použít i v budoucnu, tudíž opakovaně. Francie, Indie a Kolumbie patří mezi 5 zemí, které jsou pevně odhodlány homeopatii v budoucnu využívat. Mezi pravidelnými a příležitostnými uživateli homeopatie je tato míra ještě vyšší.

Z nich se chce k homeopatii v budoucnu vrátit 75 %.

Přírodní původ: hlavní důvod pro používání homeopatie

Jednoznačně hlavním důvodem, který uvádějí lidé, kteří hodlají homeopatii používat i v budoucnu, je přírodní původ homeopatik a také absence vedlejších účinků. Tito potenciální uživatelé vidí i další výhody, včetně bezpečnosti, většího respektu ke svému zdraví a účinnosti.

Motivace uživatelů pro používání homeopatie

  • 51 % lidí uvádí jako hlavní motivaci přírodní aspekt a zabránění vedlejším účinkům
  • 44 % uvádí, že se chtějí vyhnout chemickým lékům, čímž zdůrazňují preferenci přírodních řešení
  • 35 % uvádí, že homeopatické léky jsou pro jejich zdraví lepší
  • 32 % zdůrazňuje účinnost homeopatických léků

Tato očekávání jsou plně v souladu se samotnou podstatou homeopatie. Homeopatické léky jsou účinným, respektujícím řešením pro lidské zdraví, bez známých nežádoucích účinků. Zdravotničtí odborníci: klíčoví hráči při poskytování poradenství V 80 % případů se lidé, kteří v budoucnu uvažují o užívání homeopatie, obrátí na své zdravotnické odborníky (lékárníky, lékaře).

Hlavní zdroje homeopatického poradenství dle zemí:

  • Lékárník: Francie (59 %), Slovensko (54 %), Česká republika (52 %), Německo (47 %)
  • Praktický lékař: Rumunsko (58 %), Bulharsko (52 %), Polsko (47 %), Itálie (45 %)
  • Lékař homeopat: Kolumbie (65 %), Indie (64 %), Španělsko (51 %)

USA jsou výjimkou. Uživatelé homeopatie totiž častěji vyhledávají informace nebo nakupují homeopatika na internetu (50 %).

Metodika průzkumu

Během posledních 18 měsíců provedl institut pro výzkum veřejného mínění Toluna Harris Interactive pro společnost Laboratoires Boiron mezinárodní průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak je homeopatie vnímána a používána po celém světě.

Tento kvantitativní průzkum probíhal online metodou od srpna 2022 do srpna 2023, v následujících 14 zemích: Francie, Španělsko, Itálie, Německo, USA, Kanada, Kolumbie, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko a Indie.

Celkem bylo dotazováno 14 340 osob, tj. více než 1 000 osob v každé zemi. S výjimkou Indie byly vybrány podle pohlaví, věku (nad 18 let) a socioprofesní kategorie tak, aby byly reprezentativní pro populaci každé země.


publikováno: 15. 12. 2023, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: homeopatie

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+