Hormony v životě ženy | Přírodní léčba | Trendy zdraví

Hormony v životě ženy

15. 5. 2023

Hormony produkuje soustava žláz s vnitřní sekrecí, která tvoří hormonální neboli endokrinní systém, a následně je krev rozvádí po celém těle. Hormony ale biologicky působí pouze tam, kde se nachází specifický receptor, který je dokáže přečíst. RNDr. Michaela Bebová, biochemička, odbornice na metabolizmus a chemické procesy v těle, spolupracovnice AquaLife Institutu

Hormonální soustava má za úkol řídit činnost celého těla

Má jednu základní osu, tzv. regulační kaskádu – jednotlivé endokrinní orgány a vylučované hormony na sebe reagují podle jasně daných pravidel. Na nejvyšším postu stojí hypotalamo-hypofyzární systém – nachází se v mozku a vytváří velké množství hormonů, které řídí další orgány. Za zmínku stojí například somatropin (růstový hormon), kortikotropin (reguluje kůru nadledvinek) nebo tyrotropin (působí na funkci štítné žlázy). Další post zaujímá štítná žláza a příštítná tělíska. Dále mají své místo nadledvinky (kůra a dřeň), endokrinní část slinivky břišní a samozřejmě pohlavní orgány (vaječníky a varlata). V těhotenství je endokrinním orgánem ženy i placenta.

Hormony se navzájem ovlivňují tzv. principem zpětné vazby – ta může být pozitivní, ale i negativní. Zpětné signály vysílají cílové buňky, ke kterým hormony putují, a buď způsobí ještě vyšší produkci hormonů, nebo naopak její utlumení. Příkladem z praxe je klinické zjišťování problému s otěhotněním na hormonální úrovni. Odborníci podají pacientce synteticky připravený hormon, který stojí na počátku kaskády, a testují, jestli se na jejím konci vytvoří ženské pohlavní hormony. Pokud ne, mohou udělat dílčí mezikroky k dalšímu testování.

Mužské vs. ženské pohlavní hormony

Kdo byl první, Adam nebo Eva? Na tuto otázku máme odpověď související právě s pohlavními hormony. Výchozí látkou pro ženské pohlavní hormony je totiž hlavní mužský pohlavní hormon testosteron, z něhož vznikly za pomoci enzymu s krásným názvem aromatáza. Takže ať se nám to líbí nebo ne, ženy by bez mužů nebyly. Kromě testosteronu jsou nejdůležitějšími hormony ženské estrogeny a progesteron. Dělení na ženské a mužské hormony ale není zcela přesné, protože stejně jako muži produkují malé množství estrogenů, tak ženy v sobě mají zase nízkou hladinu testosteronu.

Pohlavní hormony jsou látky steroidní povahy, jejichž základ tvoří cholesterol (ano, ten strašák cholesterol je tolik potřebnou sloučeninou). Primárně jsou zodpovědné za správný vývoj a funkci pohlavních orgánů, vývoj specifických sekundárních pohlavních znaků a také sexuální chování a cítění. Dokáží ale ovlivňovat i mnoho dalších pochodů v těle, z nichž stojí za zmínku například vstřebávání vápníku ve střevě nebo syntéza vitaminu D – tyto dva procesy jsou problematické obzvláště v období menopauzy.

Protože u mužů a u žen dominují rozdílné hormony, chovají se muži a ženy jinak

Ženu od puberty do menopauzy ovlivňuje tzv. menstruační cyklus, který trvá zpravidla 28 dní a zahrnuje kolísání hormonálních hladin. Žena je tedy „cyklická“ – každá žena má svou cykličnost, která působí na její náladu, výkonnost, chování, ale i děje na fyzické úrovni jako plodnost, zadržování vody aj. U mužů se nic takového neděje, nejsou pravidelně ovládáni hormonálními výkyvy, jejich hladina testosteronu je za normálních podmínek stále stejná (pokud nedojde k nějakým vnějším zásahům). Ženy navíc čeká opravdu velký zásah do zdraví a celkové fyzické i psychické pohody v důsledku výrazného úbytku hormonů během menopauzy, který postupně vede až k úplnému zastavení produkce pohlavních hormonů.

Hormonální milníky v životě ženy

Téměř každá žena prodělá během svého života minimálně dvě až tři zásadní hormonální změny, které ovlivňují fungování celého těla a mohou způsobit i zdravotní komplikace. Rapidní nárůst, ale i pokles až úplné zastavení tvorby hormonů ovlivňuje tělo jak na fyzické, tak na emocionální úrovni. Alespoň základní znalost toho, co se děje v těle ženy v průběhu jejího života, pomáhá ženám (a nejen jim) připravit se na změny a okolnosti, které v menší či větší míře přijdou.

Puberta

Puberta je takové první hormonální vlnění. Je to období fyzického dospívání, kdy se dramaticky zvyšuje produkce pohlavních hormonů a dochází ke kompletnímu vyzrání vaječníků. U dívek je hlavním a nejvýraznějším projevem puberty menstruace a dozrání do stavu plodné ženy. Nástup puberty určují do jisté míry genetické předpoklady, velkou roli však hrají i vnější faktory včetně výživy. První známky puberty se u dívek objevují již mezi 10. a 11. rokem života.

Období puberty není pro dospívající děti vůbec jednoduché. Fyzické projevy, ale hlavně chování ovlivňuje hormonální nerovnováha, a s tím zcela objektivně nemohou nic dělat. Mezi časté projevy hormonální nerovnováhy patří akné. Dívky mají mnoho možností, jak akné zmírnit – jednou z nich je pestrá, vyvážená strava a dostatečný pitný režim postavený na neochucené vodě a minerálkách. Hydratace pleti a dostatečný přísun minerálních látek je alfa a omega dobře fungující pokožky.

K nejčastějším nešvarům dívek v pubertě patří držení různých diet, které obvykle obsahují velmi malé procento tuků. Dívky se bojí, aby nepřibraly, a často se velmi omezují nebo konzumují nevhodné potraviny. Nízký příjem tuků včetně důležitého cholesterolu, který je výchozí látkou pro tvorbu pohlavních hormonů, však může mít za následek ztrátu menstruace.

Těhotenství

Druhou, v ideálním případě příjemnější výraznou hormonální změnou je pro ženu těhotenství. Těhotenství a porod představují přírodní zázrak co do hormonální spolupráce a komplexního působení celého metabolizmu.

Těhotenství na sebe upozorní obvykle nevolnostmi, vyvolanými choriovým gonadotropinem. Je to tentýž hormon, jehož přítomnost v krvi a v moči během těhotenství dokazuje barevná čárka těhotenských testů. K dalším změnám dochází ve vaječnících, kde vzniká tzv. žluté tělísko, které zabraňuje další menstruaci a produkuje hormon progesteron, než tuto funkci převezme placenta. Ta je dočasným endokrinním orgánem a „továrnou“ na těhotenské hormony. Díky placentě nedochází k poklesu progesteronu a estrogenu, ale naopak ke zvýšení hladiny těchto hormonů, jejichž hodnoty pak zůstávají vysoké až do porodu. Právě zásluhou vysoké hladiny pohlavních hormonů mívají těhotné ženy krásné husté a lesklé vlasy, ale bohužel bývají také náladové anebo přecitlivělé. Vyšší hladina estrogenu se zároveň podílí na vyšším krevním tlaku a vyšší hladina progesteronu zase tlumí činnost střev (proto těhotné ženy často trpí zácpou). I z tohoto důvodu je nutné zvýšit v těhotenství příjem tekutin, které podpoří trávení.

Těhotné ženy potřebují tekutiny pro dva tělní oběhy – pro dostatečnou hydrataci, doplnění plodové vody a také pro udržení potřebné tekutosti krve, která rozvádí živiny po obou organizmech. Dostatečný pitný režim, zahrnující hlavně čistou vodu včetně slabě a středně mineralizovaných přírodních minerálek, které doplňují tělu nezbytné minerální látky, je tedy zcela esenciální pro zdraví matky i plodu. Z důležitých minerálních látek stojí za zmínku hlavně hořčík – jednak ho organizmus během těhotenství vylučuje více, jednak se podílí na dělení i růstu buněk embrya a následně se usazuje spolu s vápníkem v kostech dítěte.

V těhotenství jdou do akce ale i jiné hormony než ty pohlavní – například se zvyšuje tvorba kortizolu v kůře nadledvinek, který ženě pomáhá mobilizovat v těle potřebnou energii.

Menopauza

Menopauza je třetí a poslední hormonální změnou v životě ženy. Je to taková puberta naruby, protože dochází k výraznému poklesu tvorby pohlavních hormonů, ke ztrátě plodnosti ženy a obvykle i k degenerativním změnám, které jsou s poklesem tvorby hormonů spojeny. Menopauza nastává u každé ženy, a to v poměrně širokém rozmezí mezi 40. a 60. rokem věku, nejčastěji okolo 51. roku.

V menopauze se mění také produkce hormonů v mozku, na vrcholu regulační kaskády, a to znamená, že je ovlivněno opravdu celé tělo. Protože vaječníky produkují čím dál méně estrogenu, mozek vylučuje větší množství hormonů ze skupiny gonadotropinů. Jedná se o pohlavní hormony, které mají stimulovat vaječníky k produkci hormonů. Vylučován je zejména tzv. folikulostimulační hormon. V důsledku této změny hormonální rovnováhy se objevují známé návaly horka a pocení. Zároveň se snižuje tvorba růstového hormonu, což způsobuje snižování bazálního metabolizmu, pokles tvorby svalové tkáně a naopak růst tkáně tukové. K tomu mají estrogeny špatný vliv na resorpci vápníku ve střevu a na kostní metabolizmus. Dochází k demineralizaci, protože souhra důležitých vitaminů a minerálních látek je narušena a tělo místo využití minerály odplavuje.

Menopauza jde ruku v ruce se stářím. Klesá procentuální zastoupení vody v organizmu a tělo začíná „vysychat“. Snižuje se chuť k jídlu i pocit žízně. Kůže je sušší, produkce kolagenu už téměř nulová, vrásky se dramaticky prohlubují. Sliznice se vysušují, zhoršuje se zrak a komfort vidění. K tomu všemu bývají ženy často dehydratované a neuvědomují si, jak moc by jim pomohlo něco tak obyčejného jako adekvátní pitný režim. Je to právě množství a správná volba nápojů, co může výrazně zmírnit většinu obtíží. Velkou výhodu přitom představují nápoje s obsahem minerálních látek (středně i silně mineralizované přírodní vody) – spolu s tekutinami nabízejí i tolik potřebný hořčík, vápník nebo draslík, a to průběžně, v dobře vstřebatelné a pro tělo dobře využitelné formě.

Ve všech náročných hormonálních bouřích, které za svůj život zažijí, si ženy zaslouží empatii, pozornost a také pochopení nejen ze strany mužů, ale celé rodiny i svého okolí. Svět pak bude o něco hezčí, pro všechny.


publikováno: 15. 5. 2023, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: hormony, menopauza, prevence, těhotenství

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+