Konference o budoucnosti používání rostlin v doplňcích stravy | Přírodní léčba | Trendy zdraví

Konference o budoucnosti používání rostlin v doplňcích stravy

11. 2. 2015

V Praze proběhla začátkem února pod záštitou Ministerstva zemědělství České republiky mezinárodní konference o budoucnosti používání rostlin v doplňcích stravy. Pořadateli byly Česká asociace pro speciální potraviny a evropská asociace výrobců doplňků stravy Food Supplements Europe. Ministerstvo zemědělství převzalo letos 1. ledna legislativu týkající se doplňků stravy od Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním tématem konference byla diskuse zástupců národních autorit o možnosti budoucího sjednocení použití rostlin v doplňcích stravy v celé Evropské unii.

Neexistuje jednotná legislativa

V rámci Evropské unie nyní neexistuje jednotná legislativa týkající se použití rostlin v doplňcích stravy (DS) a uplatňuje se pouze takzvaný princip vzájemného uznávání, který by měl umožňovat volný pohyb zboží uvnitř EU. Způsob regulace použití rostlin v DS se v jednotlivých členských státech liší. V některých zemích existují seznamy povolených a/nebo zakázaných rostlin, v jiných není tato problematika regulována vůbec a platí pouze pravidlo, že všechny DS musí být pro spotřebitele bezpečné. V České republice máme seznamy dva, a to jak seznam povolených rostlin se stanovenými limity pro jejich použití, tak seznam rostlin zakázaných pro výrobu DS. Tato nejednotnost vede ke skutečnosti, že výrobci doplňků stravy mají problém s uváděním svých výrobků napříč EU.

Není jednotné hodnocení bezpečnosti doplňků stravy s obsahem rostlin

Problémem je také to, že jednotlivé národní úřady neví, jak mají přistupovat k hodnocení bezpečnosti doplňků stravy s obsahem rostlin, a dalším problémem je kvalita některých rostlinných DS, zejména těch prodávaných na internetu a pocházejících ze třetích zemí. Tato situace vede k tomu, že stále více členských států začalo individuálně pracovat na vytváření národních seznamů rostlin. Jedním z pozitivních příkladů je společný seznam sestavený Itálií, Belgií a Francií, tzv. Belfrit seznam.

Komplikace pro výrobce, kteří podnikají ve více členských státech EU

„Aktuální nejednotnost používání rostlin v doplňcích stravy je dlouhodobě neudržitelná a brání správnému fungování vnitřního trhu EU, komplikuje situaci výrobcům, kteří podnikají ve více členských státech, a nakonec nepřináší ani patřičnou ochranu spotřebitelům. Proto jsme se rozhodli s našimi partnery uspořádat na toto téma konferenci s mezinárodní účastí,“ říká Martina Šímová, místopředsedkyně představenstva České asociace pro speciální potraviny a členka představenstva Food Supplements Europe, a dodává: „Podařilo se nám dospět ke společnému závěru, že je třeba spojit dohromady snahy jednotlivých členských států o vytvoření ať negativních či pozitivních seznamů rostlin a po vzájemné diskusi odborníků v této oblasti vytvořit jednotný evropský seznam, který by byl průsečíkem všech těchto snah. Jedině tímto krokem dosáhneme správného fungování jednotného trhu EU a dostatečné ochrany spotřebitele.“

Význam tradičního použití rostlin i v doplňcích stravy

„Evropská komise v současné době rozmýšlí jak vyřešit situaci, kdy jsou bez uznání tradice použití rostlin v doplňcích stravy uplatňována přísnější pravidla na rostlinné doplňky stravy než na tradiční rostlinné léčivé přípravky. Je těžké předpovědět, jaký bude konečný výsledek, ale doufáme, že Evropská komise uzná význam tradičního použití rostlin i v doplňcích stravy a umožní pokračovat v informování spotřebitelů o přínosech těchto produktů. Je jasné, že tento koncept bude vyžadovat vytvoření nového legislativního rámce, který by měl zahrnovat i bezpečnost a kvalitu rostlin používaných v doplňcích stravy,“ říká Patrick Coppens, zástupce Food Supplements Europe.

Nejdále jsou s legislativou v Belgii

„V Belgii existuje fungující legislativa týkající se využití rostlin v doplňcích stravy již od roku 1997, disponujeme komplexním seznamem povolených rostlin v doplňcích stravy. Pokud se na trhu objeví nový produkt, posuzuje ho nově vytvořená komise složená z odborníků na rostliny. Na základě jejich doporučení rostlinu případně zařadíme na seznam těch povolených,“ říká Joris Geleen, odborník z belgického Státního zdravotního ústavu.

Mezi domácími účastníky konference nechyběli zástupci Ministerstva zemědělství ČR, České asociace pro speciální potraviny, dále byli přítomni zástupci národních úřadů z Belgie, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Litvy a Estonska a odborníci z Belgie, Itálie a Francie, kteří stojí za zrodem zmíněného Belfrit seznamu. Evropskou komisi zastupoval pan Basil Mathioudakis a za Food Supplements Europe vystoupil pan Patrick Coppens.


publikováno: 11. 2. 2015, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: akce, zákon

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+