Proč přibývá v moderní době depresí? | Přírodní léčba | Trendy zdraví

Proč přibývá v moderní době depresí?

11. 10. 2012

Cítím se být sama, opuštěná, nemilovaná. Musím se neustále zlepšovat, protože se necítím dost dokonalá a výkonná, mám pocit, že začínám neustále od začátku. Nechce se mi nic dělat, protože nemá nic cenu… Pociťuji neustálou lítost, že mě partner přehlíží a nevšímá si mě. To jsou nejběžnější zpovědi a myšlenkové pochody člověka, který má sklon ke smutkům a depresím.

Nastává čas melancholie, rozjímání…

Smutek je jeden ze základních pocitů, které prožívá snad každý člověk. Pocitu smutku odpovídá právě období podzimu, který nastal. Léto už skončilo a rok se ubírá do zimy, zkracuje se den, ubývá světla a slunce. Během dušiček se chodí uklízet hroby, vzpomíná se na zemřelé.

Čisté plíce

Podle tradiční čínské medicíny souvisí s pocity smutku orgány plíce a tlusté střevo. Pokud budou plíce pracovat optimálně, budou jejich sliznice čisté a plicní sklípky – tedy nejhlubší struktury plic, kde dochází k okysličování krve – budou schopny s co největší účinností předat kyslík ze vzduchu červeným krvinkám. Pak bude mít každá buňka v lidském těle více energie a tedy za pomoci kyslíku spálit více cukrů nebo tuků. Obecně tedy platí, že čím více se dostane kyslíku do lidského těla, tím má člověk více energie, životního elánu a chuti do realizace nových věcí. Opačně, pokud člověku dochází energie, docházejí i vitální síly a nechce se mu nic dělat. Má chuť spát a nic ho nebaví. Plíce a plicní sklípky je možné detoxikovat například přípravkem Joalis RespiHelp.

Pomáhá zvládnutí dechových technik

Ke správné činnosti orgánů a k celkové tělesné vitalitě přispívají různé dechové techniky, které znají východní medicínské a filozofické školy, či některé moderní psychologické školy. Stačí se totiž jen soustředit na dech, tedy na výdech a nádech a pohyby břicha v oblasti trochu níž pod pupkem (tzv. bod hara – přibližně druhá čakra z indické tradice), a již bezprostředně po několika minutách takového soustředěného dýchání může člověk na sobě cítit veliké změny.

Deprese mají svůj prapůvod v rodině

Pro ženu bývá typický vztah s jejím otcem, tedy otec, který nedokázal svoji dceru v dětství a dospívání upřímně pochválit, povzbudit a ocenit její schopnosti, spíše si z ní dělal blázny a trochu ji slovně srážel, bude mít později, až dospěje, potíže se svojí vlastní sebeúctou, tedy s oceněním sama sebe. Bude se pravděpodobně cítit nedokonalá, proto bude na sobě neustále pracovat a vlastně tak soutěžit s ostatními. Ve skrytu duše se bude snažit dokázat svému otci (nebo matce), že je schopná a bude si tak chtít zasloužit ocenění nejen od blízkých lidí ale také od celého okolí. Bude se snažit vypadat stále více hezká, každý přebytečný kilogram tělesného tuku bude na sobě nesnášet a neustále ho bude řešit. Možná bude mít snahu stále pracovat, jak to už moderní doba přináší. Kritik v podobě rodiče se přesune dovnitř duše a stane se tak vlastním vnitřním kritikem, který bude pak obviňovat a hodnotit sama sebe, stanovovat si sice dobré cíle, avšak často reálně nedosažitelné, a přinášet tak pocity, že není dost dobrá a výkonná. Možná si najde partnera podobného otci, který v ní též nedokáže vzbudit pocit zdravé sebeúcty.

Čistá hlava

Lidské pocity se tvoří v jedné části mozku, který se nazývá emocionální mozek nebo též limbický systém. V souvislosti s nimi dochází k přeměnám konkrétních chemických látek, například nervový přenašeč serotonin přispěje ke změně pocitu smutku a deprese na pocit dobré nálady. Mozkové struktury, které jsou odpovědné za produkci a navazování serotoninu na receptory buněk lze rovněž očišťovat a tím významně přispívat k odstraňování smutků a depresí. K tomu slouží přípravek firmy Joalis, Depreson.

Naprogramujte si radost

Při práci s vlastní depresí a smutky významně přispívá duševní hygiena, tedy schopnost si odpočinout, relaxovat a zejména schopnost si stále v životě programově připravovat drobné radosti nezávislé na druhých lidech, na které se tak člověk těší. Radost je totiž právě tou emocí, která vytlačí z mozku smutek. Smutek a radost zároveň nemohou existovat.

Ing. Vladimír Jelínek


publikováno: 11. 10. 2012, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: byliny, hlava, odpočinek, ozdravné kúry, plíce, prevence, psychika, vztahy

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+