Digitalizace a věda ve zdraví má mezi mladými perspektivu | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Digitalizace a věda ve zdraví má mezi mladými perspektivu

22. 11. 2022

Digitalizace a vědecká řešení pro zdraví anebo rostoucí trend potřeby péče o starší členy rodiny. To jsou milníky veřejného výzkumu společnosti Bayer v České republice, který mezi mladými Čechy připravila výzkumná agentura Kantar.

Digitalizace a věda ve zdraví má mezi mladými perspektivu

Druhá část výzkumu směřovala k názoru mladých v oblasti digitalizace zdravotnictví a péče o vlastní zdraví. Právě péče o sebe sama by pak měla být podle společnosti Bayer založena na vědeckých poznatcích a vědeckých řešeních. Podle průzkumu je mezi českými dvacetiletými jednoznačná preference osobního setkání s lékařem (69 %). Je ale současně zajímavé, že Češi jsou zároveň ochotni přijmout radu na dálku v jednoduchých situacích, jako je vystavení receptu nebo základní zdravotní doporučení. Opravdu malé procento respondentů výslovně akceptuje online schůzky (4 %) a telekonzultace (4 %).

Více než dvě třetiny (69 %) dvacetiletých si do svého telefonu nainstalovaly aplikace týkající se zdraví, cvičení, stravy nebo měření kalorií. Ženy si výrazně častěji instalují aplikace související se sportovní aktivitou, zatímco muži s obecným fyzickým zdravím. Zajímavé je, že ve skupině mladších dvacetiletých v České republice je výrazně vyšší penetrace aplikacemi týkajícími se duševního zdraví. Více než polovina (53 %) respondentů uvádí, že aplikace mají smysl i pro starší lidi.

Mezi těmi, kteří si nainstalovali aplikace do svých telefonů, jsou na prvních třech místech počítání kroků, počítání kalorií a kalkulačka spálených kalorií. Poměrně oblíbené (asi 30 % a více) jsou další čtyři důvody. Obecně nejoblíbenějšími oblastmi jsou ty, které souvisejí s chůzí/běháním a zpracováním jídla/kalorií. Nejméně častá jsou měření související s ovzduším (znečištění, alergeny).

Přesně polovina z oslovených informuje o svých online záznamech získaných z mobilních aplikací svého lékaře. Podle dvacetiletých budou v budoucnu získávat na oblibě především služby spojené s předepisováním léků (e-recepty 49 % a kódy 46 %).

Až dvě třetiny dvacetiletých Čechů se starají o zdraví starších lidí v rodině. Mezi nimi mírně převažují ti, kteří vědí, že jejich svěřenci používají nějaký měřicí zdravotnický přístroj. Znalost o tom deklaruje 53 % pečujících respondentů.

Více než polovina respondentů uvádí, že aplikace mají smysl i pro starší lidi. Odůvodňují to potřebou připomínat chování podporující zdraví a motivovat starší lidi k fyzické aktivitě. Přibližně každý třetí Čech ve věku 20 let si myslí, že starší lidé mohou mít z aplikací prospěch, pokud jde o obecné připomenutí, že mají udělat něco, co souvisí se zdravím (vzít si léky, pohybovat se, pít). Téměř stejně populární (30 %) je mezi mladými přesvědčení, že starší lidé mohou díky aplikacím sledovat také změny ve výkonnosti.

Online dotazníkové šetření pro společnost Bayer realizovala výzkumná agentura Kantar. Výzkum byl realizován na vzorku 500 osob ve věkové skupině 20–30 let napříč celou Českou republikou, a je reprezentativní z hlediska genderu, vzdělání, zaměstnání, lokality, ale i zapojení v agrární oblasti.


publikováno: 22. 11. 2022, v rubrice Rodina
Štítky: nové technologie, prevence

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+