Dobrovolníci odpracovali miliony korun, ale jsou k nezaplacení | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Dobrovolníci odpracovali miliony korun, ale jsou k nezaplacení

5. 12. 2013

Pátý prosinec je nejen den, kdy chodí Mikuláš, ale zároveň se slaví i Mezinárodní den dobrovolníků. Masarykova univerzita se snaží vyčíslit ekonomickou hodnotu práce dobrovolníků z Adry a dospěla k závěru, že za letošní rok odvedlo práci v hodnotě 5,5 milionu korun na 1 470 dobrovolníků. Každý z nich odpracoval v průměru zdarma 3 721 korun, a to většinou v sociálních službách mezi seniory. V Česku se věnuje dobrovolnictví asi 12 000 lidí a každý osmý se řadí pod hlavičku Adry, která je tak jedním z největších poskytovatelů dobrovolnických služeb v ČR.

Hlavně studenti a nezaměstnaní

Studii zpracovávají Ing. Jakub Dostál a Ing. Marek Vyskočil z Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. „Předběžné výsledky ukazují, že průměrný dobrovolník odpracoval v tomto roce 35 hodin, což je téměř jeden celý pracovní týden,“ vypočítává Jakub Dostál. Nečekaným výsledkem průzkumu je podle něj fakt, že většina dobrovolníků patří mezi ekonomicky neaktivní. „Dvě největší skupiny jsou studenti a nezaměstnaní. U nich se nedá předpokládat velký příjem, a přesto mohou společnosti přispět souhrnnými částkami 1,8 a 1,5 milionu ve svém věnovaném čase,“ poukazuje Dostál.

Příležitost se uplatnit

Dobrovolnictví je tedy možnost, jak i nemajetný člověk může věnovat něco věnovat. Dokonce nemusí mít ani placené zaměstnání, aby mohl poskytnout tento dar na veřejně prospěšné účely. Naopak, ztrátu práce je možné využít právě k dobrovolnictví, které v případě dobrovolnických center ADRA není tak časově náročné, aby nezaměstnanému znemožnilo hledání zaměstnání. Mimo to nezaměstnaný zcela nevypadne z pracovního rytmu a může rozvinout své dovednosti, získat více pracovních zkušeností a stát se tak více konkurenceschopným na trhu práce.

V České republice je takto nyní registrováno asi dvanáct tisíc dobrovolníků, z nichž 1470 spadá do organizace ADRA (pozn.: Jedná se o lidi registrované podle zákona o dobrovolnické službě u akreditované neziskové organizace, jíž akreditaci udělilo Ministerstvo vnitra ČR).

Co dělají dobrovolníci Adry

ADRA má v Česku 11 poboček s 10 dobrovol­nickými centry. Dobrovolníci Adry docházejí do vybraného zařízení minimálně jednou týdně. „Nejčastěji působíme v sociálních službách. Navštěvujeme domovy důchodců, hospice, dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy pro postižené. Ve velké míře je pozornost zaměřená na seniory, které obzvláště trápí samota. Dobrovolníci jim čtou, chodí s nimi na procházky, povídají si s nimi a rozptylují je. Tím, že jim zlepšují psychiku, napomáhají jejich uzdravení nebo je motivují k dalšímu životu,“ přibližuje ředitel Adry Michal Čančík. Dobrovolnická centra spolupracují také s nemocnicemi, posílají dobrovolníky nejčastěji na dětská oddělení. Z dalších oblastí, ve kterých se mohou zájemci o dobrovolnictví realizovat, stojí za zmínku charitativní obchůdky. Na Severní Moravě je jich už pět a dobře se jim daří.

Nadšení i manažerská práce

Dobrovolnictví Adry má největší tradici na Severní Moravě. První dobrovolnické centrum vzniklo ve Frýdku-Místku a založil jej tam před deseti lety právě současný ředitel Adry. „Začátky byly složité. Hledali jsme pro nově vzniklou pobočku Adry náplň, ale spoustu oblastí už pokrývaly jiné organizace. Dobrovolnictví bylo něco nového, nevyzkoušeného. Zprvu nás okolí od nápadu odrazovalo. Setkávali jsme se s názorem, že lidem se nebude chtít obětovat volný čas někomu cizímu. Toho si přece užili při povinných brigádách za socialismu dost. Ale ukázalo se, že to byly liché odhady. Lidé pomáhat chtějí, jen potřebují správné podmínky,“ vzpomíná Michal Čančík. Za deset let se mu s manželkou a dalšími kolegy podařilo vybudovat silné dobrovolnické centrum, které proškolilo stovky dobrovolníků a navázalo spolupráci s řadou zařízení v okrese. Později začala vznikat další dobrovolnická centra v blízkých městech a pak i v celé republice. „Přál bych si, aby dobrovolnických center ještě přibylo. Vím, že zájem o dobrovolnictví je. Ale je potřeba se dobrovolníkům věnovat a vést je. A to obnáší také určité financování, které samozřejmě není jednoduché zajistit,“ dodává.

Jak se stát dobrovolníkem

Dobrovolníkem se může stát až na výjimky plnoletý člověk, který absolvuje úvodní školení a osobní pohovory, na základě kterých se zjistí, zda má k dobrovolnictví předpoklady. Budoucí dobrovolník v Adře doloží výpis z trestního rejstříku, potvrzení o zdravotní způsobilosti a případně další potvrzení podle charakteru programu, do kterého se chce zapojit. Dobrovolníci jsou zdarma proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim dobrovolnická centra poskytují potřebné zázemí.

Dobrovolnictví je fenomén

Dnes neodmyslitelně patří dobrovolnictví ke kultuře každé vyspělé země a něco o ní vypovídá. Ve Spojených státech amerických je dobrovolníkem každý druhý občan, v Evropě se tomu postupně učíme. Češi pomáhají ochotně a rádi zejména při mimořádných událostech. Dlouhodobé dobrovolnictví má však taky svůj význam a Češi si k němu nacházejí cestu. Udělat pro druhého něco nezištně nemusí být jen věcí pohádkového hrdiny a hlavně to nemusí být oběť. Naopak. Dobrovolnictví je způsob uvažování, životní styl.

Co o dobrovolnictví možná nevíte

  • Dobrovolnická služba je definována zákonem o dobrovolnické službě.
  • Dobrovolnické centrum neposkytuje dobrovolníky „na zakázku“. Dobrovolná pomoc nemůže být předepsána, musí vyvěrat z potřeb a motivace dobrovolníků a musí respektovat potřeby klientů či služeb, které organizace poskytuje.
  • Dobrovolník by měl doplňovat práci profesionálů a neměl by za placené zaměstnance dělat činnosti, které pro ně nejsou atraktivní. Objednat si dobrovolníky jako předem připravený a hotový nástroj – o tom dobrovolnictví ne­ní.
  • Dobrovolníci nejsou lidé s nenaplněným volným časem nebo chybějícími rodinnými vazbami. Naopak. Jsou to humanisticky orientovaní jedinci, sociálně integrovaní a angažovaní v mnoha dalších aktivitách. Toto zjištění není náhodné, potvrzují ho výzkumy.
  • Dobrovolnictví není pro egoisty a zakomplexované lidi.
  • Aby bylo dobrovolnictví opravdu přínosem, musí být profesionálně řízeno.

Více najdete na www.adra.cz


publikováno: 5. 12. 2013, v rubrice Rodina
Štítky: dobrovolnictví, charita, neziskovky, senior

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+