Jak podpořit koncentraci dětí s poruchami pozornosti | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Jak podpořit koncentraci dětí s poruchami pozornosti

5. 5. 2022

Hyperaktivita, poruchy pozornosti, ADHD. Dětí, které mají potíže se soustředěním při výuce nebo při domácích povinnostech, přibývá a během online výuky si toho více všímali i rodiče. Lektoři kurzů digitálních dovedností z organizace makeITtoday ve spolupráci s dětskou psycholožkou a speciální pedagožkou PhDr. Evou Šimotovou dali dohromady praktické tipy, jak podpořit koncentraci (nejen) dětí s poruchami pozornosti. Využijí je učitelé, lektoři zájmových aktivit i rodiče.

Odstraňte zdroje rozptylování

• Při psaní domácích úkolů, práci na počítači nebo jiné studijní aktivitě zajistěte dítěti prostředí bez hluku. Na pozadí by neměla být zapnutá televize ani rádio, rodinní příslušníci ve stejné domácnosti by neměli dítě vyrušovat.

• Pro aktivity, které vyžadují soustředění, je vhodné využívat stabilní pracovní místo, které je dítěti známé, a tudíž tolik nesvádí k odvádění pozornosti.

• Udržujte pracovní stůl uklizený a nechte na něm pouze nejnutnější pomůcky určené k dané aktivitě. Ostatní předměty mohou odvádět pozornost.

• Často se doporučuje nesedět u okna a nemít okno v zorném poli. Děti mívají tendenci k oknu upírat svoji pozornost a dívat se z něj namísto koncentrace na úkol. Umožněte pohyb

• Dětem s hyperaktivitou je potřeba umožnit pohyb, kterým ventilují své napětí – v případě, že se snažíme tomuto zamezit, dítě veškeré úsilí věnuje tomu, aby se nehýbalo, a nezbývá mu pak energie na soustředěnou pozornost.

• Pohyb by měl být nerizikový, aby si dítě neublížilo a také aby nerušilo ostatní, pokud pracuje v kolektivu.

• Vhodné jsou balanční míče na sezení, židle Tilo, gumička připevněná mezi nohy stolu/lavice, na které dítě může pohupovat nohama, mačkací míček do ruky, kousák atd.

• Je důležité najít alternativu pro pohyb, který je pro dítě typický (pro někoho je to pohyb nohou, pro jiného rukou atd.).

• V domácím prostředí je možné využít pohyb dynamičtější (chůze po místnosti, přešlapy, poskoky na trampolíně apod.). Rytmus navíc může pomáhat osvojování učiva, kdy dítě pro lepší zapamatování využívá svou kinetickou energii (tzv. kinestetický studijní typ).

Podpora dospělých

• Naučte se vypozorovat, jaký vliv na koncentraci má přítomnost dospělého u soustředěné aktivity dítěte. „Blízkost dospělého, ať už je to rodič nebo pedagog, v bezprostřední blízkosti, například sedící u stolu s dítětem, může být funkční,” říká Eva Šimotová. V jiných případech má přítomnost rodiče na pozornost dítěte negativní dopad. Ukazuje se to například u zájmových kroužků. „Pokud dítě ví, že rodič čeká za dveřmi, může být dítě neklidné a strhávat na sebe pozornost, aniž by o tom rodič ve vedlejší místnosti věděl. Rodičům doporučujeme se s dítětem po doprovození řádně rozloučit a odejít. Po krátké chvíli se může vrátit do čekacího prostoru zpět. Tento nepatrný rozdíl může mít na pozornost dítěte pozitivní vliv,” říká Barbora Stibor ze vzdělávací organizace makeITtoday.

• Neustálé oslovování a napomínání v dítěti stupňuje vnitřní napětí a pozornost klesá. Vhodnější je použít nějaký prvek neverbální komunikace, například haptiku. Při únicích pozornosti pomáhá zklidňující dotek na rameno, položení ruky na záda či jemný stisk zápěstí. Toto gesto je třeba si s dítětem předem domluvit, aby vědělo, co znamená. Vhodné je nechat návrhy na něm, aby pro něj dotyk byl příjemný, zároveň také tím pádem dítě nese svůj díl zodpovědnosti a upozornění na návrat k práci nevnímá negativně. Tipy pro výuku na počítači

• Lektoři makeITtoday využívají při výuce prvky tzv. gamifikace výuky. Pokroky ve výuce hodnotí odměnami, podobně jako tomu je právě v počítačových hrách. Odměny odpovídají věku dítěte – u malých dětí do 10 let to mohou být látkové bambulky nebo zvířátka, u starších pak „drahokamy” nebo pirátské mince. Tyto odměny motivují dítě soustředit se a jejich fyzická přítomnost na stole připomíná, že se má dítě věnovat úkolu.

• „Při práci na počítači prokládáme hodiny i krátkými aktivitami bez něj, abychom děti „zpřítomnili”. Lekce začínáme zavřením laptopu a krátkou konverzací, pokud během lekcí odbíhá pozornost na YouTube nebo online hry, opět počítač zavřeme,” vysvětluje Barbora Stibor.

• Zamkněte přístup na nevhodné stránky. Pokud dítě opakovaně odbíhá na nevhodné weby nebo hry, které nejsou spojené s výukou, je vhodné stránky na daném počítači znepřístupnit. Lze tak učinit stažením různých monitorovacích programů, např. Any Weblock.

• Zapojte aktivační mini-hry. Pokud je ve třídě častěji hluk a děti se nesoustředí na výklad, aktivační hry mohou pomoci získat pozornost publika zpět na vaši stranu. Příkladem může být tato hra: Lektor na začátku hodiny objasní pravidla. Pokud dá obě ruce za hlavu, musí děti dát co nejrychleji ruce za hlavu také. Když během výuky nastane situace, že je hluk a děti při práci na počítači nedávají pozor, lektor dá nepozorovaně ruce za hlavu a mlčí. Všichni žáci si toho postupně všimnou a jeden druhého předbíhají, aby nebyli poslední, kdo dá ruce za hlavu. Tyto hry děti baví a zároveň pomohou ve třídě zajistit pořádek pro další výklad.

Na každé dítě i dospělého fungují trochu jiné postupy, je tedy potřeba jich vyzkoušet více a vybrat si ty nejvíce funkční. Vhodně zvolené aktivity pomohou zvládat každodenní aktivity vyžadující koncentraci, což se odrazí na výsledcích práce a následně i na sebevědomí dítěte či dospělého.

www.makeittoday.cz


publikováno: 5. 5. 2022, v rubrice Rodina
Štítky: dítě, horečka, psychika, školák, školka

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+