Jaké se u nás používají metody antikoncepce? | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Jaké se u nás používají metody antikoncepce?

26. 9. 2018

Fórum antikoncepce (FA), nezávislá edukační platforma, zveřejňuje při příležitosti Světového dne antikoncepce výsledky průzkumu, který probíhal v České republice na reprezentativním vzorku žen ve věku 18 až 24 let. Podle jeho výsledků zahájilo 61 % dotázaných sexuální život v šestnácti letech či dříve. Dvacet procent žen se však při prvním pohlavním styku nijak nechránilo, případně spoléhaly na přerušovanou soulož či výpočet plodných a neplodných dnů.

Dlouhodobě využívané metody antikoncepce

Průzkum se rovněž zaměřil na dlouhodobě využívané metody antikoncepce. Téměř 49 % užívá nějakou lékařem řízenou antikoncepční metodu, nejčastěji hormonální antikoncepci (46 %). Žádnou antikoncepci neužívá zhruba pětina respondentek. Jako důvod uvedla polovina z nich, že aktuálně nemá pohlavní styk nebo že plánuje graviditu. Méně častými důvody bylo, že antikoncepce (nitroděložní nebo hormonální) jim nevyhovuje nebo jim v užívání brání nějaká zdravotní kontraindikace. Konkrétní důvody, proč ženám tyto způsoby ochrany nevyhovují, se velice lišily. Nejpočetnější byla skupina respondentek, která uvedla nepříznivý vliv na své zdraví, záporný postoj k syntetickým hormonům či lékům obecně. Více než dvě třetiny (69 % z nich) však uvedly, že nemají své obavy či pocity nijak vědecky podloženy, že jde spíše o jejich vnitřní naladění.

Snižování počtu interrupcí

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, která převzala záštitu nad FA, v této souvislosti uvedl: „Platformu Fórum antikoncepce, která má ženám pomoci činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí a chránit tak jejich reprodukční zdraví, velice vítáme. V dnešní době existuje, hlavně na internetu, množství dezinformací, a je těžké se ve všem zorientovat. Fórum není propagátorem jedné metody, ale naopak nabízí možnost volby podloženou seriózními objektivními daty.“ Potřebu přístupu k objektivním informacím o metodách antikoncepce zdůrazňují především gynekologové.

„Česká republika byla od zavedení moderních metod hormonální antikoncepce velmi úspěšná ve snižování počtu interrupcí. Tento pozitivní trend se v posledních letech bohužel zastavil. Je tedy na čase lépe pochopit změny reprodukčního a sexuálního chování populace a identifikovat negativní prvky, na jejichž prevenci bychom se měli zaměřit”, uvedl MUDr. Petr Křepelka, Ph.D., odborný garant FA a proběhlé studie.

Diskutované téma

Hana Trková, mluvčí projektu Fórum antikoncepce, řekla: „Antikoncepce představuje velice široké a často diskutované téma, setkáváme se ale bohužel s mnoha tvrzeními a doporučeními, která jsou nepravdivá a mohou v důsledku poškozovat pacientky. Spolupracujeme proto s lékaři a dalšími odborníky, naší společnou snahou je poskytnout ženám komplexní informace, možnost porovnání mýtů s fakty, a umožnit jim se svobodně a odpovědně rozhodnout o pro ně nejvhodnějším způsobu antikoncepční metody. Nejsme proti rodičovství, naopak, cílem FA je zachování reprodukčního zdraví žen a aby každé těhotenství bylo chtěné. (Což je ostatně i motem Světového dne antikoncepce).

  • Světový den antikoncepce (26.9.) byl vyhlášen Radou Evropy, podporuje ho Světová zdravotnická organizace a mezinárodní odborné lékařské společnosti. Mottem Světového dne antikoncepce je: „Každé těhotenství má být chtěné“.

publikováno: 26. 9. 2018, v rubrice Rodina
Štítky: antikoncepce

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+