Líbí se vám komunitou podporované zemědělství? | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Líbí se vám komunitou podporované zemědělství?

22. 2. 2022

Už jste někdy slyšeli o KPZ? První věc, kterou si lidé obvykle vybaví, je krabička poslední záchrany obsahující vše potřebné pro případ nouze. V posledních třinácti letech se ovšem i u nás začíná zkratka KPZ objevovat v souvislosti s myšlenkou komunitou podporovaného zemědělství. To vytváří přímý vztah mezi lidmi, kteří si rádi pochutnají na zdravém jídle, a těmi, kdo takové jídlo umí vypěstovat či vytvořit a zároveň se s láskou starají o naši krajinu. KPZ po celém světě funguje na principech dlouhodobého partnerství, lokálnosti, vzájemnosti, sdílení rizika i přínosů šetrného hospodaření. Od roku 2015 se vždy v únoru celosvětově slaví Mezinárodní den KPZ. Letos to je 22. února a k oslavám se může připojit každý, komu není lhostejné, jak to, co jíme, mění naši krajinu.

V dnešním moderním světě jsme si už zvykli jezdit si pro jídlo do supermarketu, kde je možné jakoukoliv potravinu zakoupit bez omezení a celoročně. Intenzivní zemědělství a produkce potravin s sebou ale přináší řadu negativních dopadů mimo jiné na kvalitu půdy, vody, vzduchu, úbytku druhového bohatství a v neposlední řadě i na naše zdraví. Stále častěji si uvědomuje, že za vymoženosti moderní doby platíme možná až příliš vysokou daň. Máme ale coby spotřebitelé na vybranou?

„Potravinové iniciativy nám dávají příležitost učit se spolupracovat, otevřeně komunikovat, vzájemně se podporovat a přijímat spoluzodpovědnost za chod tohoto světa. Z konzumenta se stává spolutvůrce a vědomý spotřebitel. To rozšiřuje obzory a má dopad i do dalších oblastí života. Je to víc než jídlo, je to jedna z cest k vědomému občanství,“ říká Šárka Krčílková z Asociace místních potravinových iniciativ. V současné době funguje v České republice 80 skupin, které spolupracují s třemi desítkami zemědělců a živí zhruba 4 až 5 tisíc lidí.

Díky KPZ se spotřebitelé a zemědělci stávají rovnocennými parťáky

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) propojuje většinou malé, rodinné, ekologicky hospodařící zemědělce se skupinou odběratelů tzv. podílníků. Tato forma spolupráce zemědělce a spotřebitelů se v České republice poprvé objevila v roce 2009. Může mít různou formu, ale vždy stojí na stejných principech: přímé partnerství mezi zemědělcem a podílníkem bez dalších prostředníků, lokálnost, dlouhodobá vzájemná důvěra a podpora. “Jsme vděční za to, že dodáváme zeleninu lidem, kteří dokáží ocenit náš způsob hospodaření a péči o půdu i krajinu. Podstatné je, že naše úsilí není marné, vše, co na poli vypěstujeme, je využito.” vysvětluje Gábina Šelongová z Ekofarmy Šelongovi, jedni z prvních, kteří v modelu KPZ fungují od roku 2012.

Pro spotřebitele to znamená, že ví, kdo a jakým způsobem pro něj pěstuje kvalitní, čerstvé a zdravé jídlo. Za to svého zemědělce dlouhodobě podporuje, a také mu zaplatí peníze předem na celou sezonu. Nejčastěji se tímto způsobem dodává zelenina, ale objevují se i další potraviny jako mléčné výrobky a sýry. “Pro nás je to obrovská podpora, že nám lidé zaplatí před sezónou. Mohli jsme tak například postavit ohrady. Víme, že to, co vyrobíme, budeme mít komu dodat. Navíc máme i přímou zpětnou vazbu. Je to nejlepší věc, kterou jsme mohli udělat.” doplňuje Anna Page z Buvolí farmy Ohař zapojené do KPZ od roku 2019.

22. února se celosvětově slaví Mezinárodní den komunitou podporovaného zemědělství.

Tradice každoroční připomínky vznikla v roce 2015 v USA s myšlenkou, že společně můžeme změnit způsob, jakým se lidé po celém světě stravují.

Cílem je usnadnit běžným spotřebitelům každodenní nákup potravin z lokálních farem, od drobných producentů a řemeslníků a ovlivnit tak celosvětový potravinový systém, který v současnosti ovládají nadnárodní korporace. V roce 2021 se do těchto aktivit zapojilo 2 miliony lidí ve 40 zemích po celém světě. Celosvětová krize vyvolaná pandemií nemoci covid-19 zájem spotřebitelů i farmářů o tento typ spolupráce ještě zvýšila. ”Nejde ale jen o nakupování. Tím, že od farmářů odebíráme potraviny a další výrobky za férovou cenu, zajistíme jejich lepší a stabilnější podmínky. Chceme zejména podporovat malá hospodářství rodinného typu,” vysvětluje Martina Lesáková, dlouholetá koordinátorka a reprezentantka vědomého spotřebitelství (food citizenship) jedné z pražských KPZ (KPZ Mezi Domy).

Zapojte se do komunitou podporovaného zemědělství i vy!

Principem komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) je vytvořit přímý vztah mezi zemědělcem a jeho spotřebitelem. Takovým spotřebitelem se může stát každý. Právě teď je ideální čas. Vše, co potřebujete znát najdete na webu www.kpzinfo.cz, který provozuje asociace AMPI. Ta při příležitosti mezinárodního dne KPZ spustí na konci února osvětovou kampaň, která přiblíží, jak komunitou podporované zemědělství funguje v praxi. Zájemci mohou sledovat facebook KPZ a vzdělávací kampaň Víc než jídlo na www.asociaceampi.cz

foto: Šárka Krčílková


publikováno: 22. 2. 2022, v rubrice Rodina
Štítky: akce, komunita, zahrada, zelenina

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+