Mezinárodní den seniorů | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Mezinárodní den seniorů

1. 10. 2021

První říjnový den je každoročně připomínán jako Mezinárodní den seniorů, který se stále více slaví i v České republice. Na počest „dříve narozených“ se konají různé akce a také děti a vnoučata věnují svým rodičům a prarodičům pozornost i dárky. Podzim života může být vlastně krásné období, důležité je však zachovat si pevné zdraví a možnost zůstat aktivní. Nedílnou součástí je i dobrý zrak.

Podzim života

S podzimem přichází také Mezinárodní den seniorů, který se slaví 1. října. Připomíná nám pomyslný podzim života, který může být barevný a prosluněný jako babí léto. Je hezké věnovat své babičce či dědečkovi pozornost – a radost jim jistě udělá i to, když mohou být také oni přínosem pro svou rodinu. „Je velmi účinné, pokud se senior cítí prospěšný – babička vaří a peče, děda učí vnuka rybařit…,“ připomíná psychologický poradce Mgr. Petr Šusta, Ph.D. „Člověk v jakémkoliv věku se potřebuje cítit užitečný, a to platí i pro seniory.

Buďte aktivní

Myslím, že důležité je, aby se člověk svým věkem příliš nezabýval. Nepřemýšlel nad tím, zda určité aktivity jsou pro jeho věk ještě vhodné. A zkrátka dělal to, co ho baví a těší,“ myslí si Ing. Dana Steinová, zakladatelka Centra celoživotního vzdělávání, která se již téměř 40 let věnuje vytváření aktivizačních a vzdělávacích programů pro seniorskou populaci. „Vím, že senioři, kteří se jich zúčastňují, v nich často nachází nový životní program. Vyberou si z atraktivní nabídky oborů Centra celoživotního vzdělávání jeden čí více studijních oborů. Navíc mají možnost chodit zdarma na doprovodné aktivity, jako jsou jazykové kurzy nebo různé typy tělesných cvičení. Některé zase více baví malování s akademickou malířkou či zpívat v pěveckém sboru. A jiní chodí na výlety s turistickým klubem či hrají šachy. Dávám příležitost studentům, aby se dělili o svůj potenciál se svými kolegy tím, že pro ně vedou tyto doprovodné aktivity,“ dodává Steinová.

K aktivnímu životu patří i možnost řídit automobil

Mezinárodní den seniorů se týká stále více lidí. Zatímco na konci roku 2010 bylo podle ČSÚ1 v České republice 1 368 783 obyvatel ve věku šedesát let a více, o deset let později (k 31. 12. 2020) do této věkové kategorie spadalo už dvakrát tolik lidí – přesně 2 783 787. K ak­tivnímu životu bezesporu patří i dobrý zrak, který je obzvlášť důležitý pro řídící seniory, kterých rok od roku přibývá. V pokročilém věku je totiž možnost řídit vozidlo velmi důležitá. Jak uvádí BESIP2, až dvě třetiny všech dopravních přesunů u seniorů jsou realizovány právě autem.

Vozidlo je pro ně nepostradatelným pomocníkem při cestách za lékařem, za přáteli i rodinou, ale také prostředkem, jak se dostat na chaty a chalupy, na dovolenou, výlety s vnoučaty, anebo právě na akce pořádané pro seniory. Zejména u obyvatel vesnic a menších měst představuje automobil důležitý nástroj k zachování soběstačnosti i možnosti udržovat sociální kontakty a účastnit se různých akcí a programů. Jelikož s sebou řízení ovšem přináší také zodpovědnost za život svůj i ostatních účastníků silničního provozu, je nezbytné dodržovat bezpečnostní pravidla a také dbát o své zdraví. Z těchto důvodů k základním podmínkám usednutí za volant patří rovněž ostrý zrak.

V silničním provozu jsou senioři více ohroženi

Osvětový neziskový projekt Senior bez nehod uvádí, že senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Podíl na počtu obětí dopravních nehod u nich dosáhl více než 24 %. „Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65–74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30–49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16× vyšší,“ informují webové stránky kampaně2. Řidiči ve vyšším věku ovšem nepatří k „pirátům silnic“. Dokládají to údaje Ministerstva dopravy ČR3, podle nichž v roce 2019 byli nejvíce bodováni řidiči mezi 40–45 rokem, zatímco s přibývajícími lety se tento počet rapidně snižoval. Největší skupinu řidičů s 12 body tvořili muži ve věku 32 let, kterých bylo 1400. Pro srovnání: v 65 letech jich bylo jen 200. Výhodou řidičů ve vyšším věku jsou jejich letité zkušenosti, oproti mladším řidičům také méně často překračují povolenou rychlost a jsou u nich méně zaznamenávány přestupky, jako je řízení pod vlivem alkoholu či návykových látek anebo telefonování.

Nezapomínejte na zdravotní prohlídky!

Na druhé misce vah však stojí přicházející zdravotní neduhy, které je důležité nepodceňovat. Mohou totiž ovlivnit schopnost usednout za volant a bezpečně ovládat vozidlo. S přibývajícím věkem dochází například ke zpomalení reakcí, zhoršení prostorového vnímání, postupně slábne zrak i sluch a smysly mohou být ovlivněny také některými léky. Současná legislativní úprava proto stanovuje, že na povinnou zdravotní prohlídku ke svému praktickému lékaři musí řidiči poprvé ve věku 65 let, poté v 68 letech a pak každé dva roky. Doklad o absolvování zdravotní prohlídky je na maximálně dva roky.

Rozsah zdravotních prohlídek stanovuje vyhláška č. 277/2004 Sb. Z ní vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení. Zahrnuje také orientační vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu. Praktický lékař vystavuje vyšetřenému Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit, které musí mít řidič u sebe společně s platným řidičským průkazem a malým technickým průkazem při každé jízdě. Odborníci však doporučují, aby se řidiči nespoléhali pouze na stanovisko praktického lékaře, ale pravidelně každý rok navštěvovali také očního specialistu, který provede komplexní vyšetření zraku a dokáže nejen přesně stanovit případnou zrakovou korekci, ale rovněž odhalit další onemocnění očí, jež seniory často postihují. Patří mezi ně například zelený zákal, věkem podmíněná makulární degenerace, anebo šedý zákal.

Šedého zákalu se lze jednoduše zbavit

„Dostal jsem se do situace, kdy lékařka zvažovala, jestli dostanu prodloužení řidičského průkazu na další dva roky nebo ne,“ přiznává Petr Kuchař. Důvodem bylo zhoršující se vidění. K dioptrické vadě se totiž přidal také šedý zákal, což je onemocnění, které se u seniorů nad 60 let často vyskytuje. Po sedmdesátce se katarakta objevuje dokonce u každého druhého. Kromě zamlženého a rozostřeného vidění lze vnímat také jinak intenzitu a odstín barev, tito lidé mohou být citlivější na silnější světlo, nastat může i zdvojené vidění, zkreslený obraz pozorovaného předmětu či rostoucí krátkozrakost. To vše výrazně ovlivňuje řízení. Rozvoj trvá u někoho měsíce, u jiného i roky – a v krajních případech způsobuje slepotu.

Šedý zákal se dá naštěstí jednoduše operovat během rychlého a bezbolestného ambulantního zákroku, kdy se zakalená přirozená čočka z oka vyjme a nahradí se umělou. „K zákroku jsem se odhodlal v pozdějším věku, 67 letech, poté, co jsem zhruba od 50 let měl potíže s dioptriemi. Končilo to na pěti dioptriích a postupně se zhoršovala i barevnost vidění. Když mi diagnostikovali šedý zákal, rozhodl jsem se pro typ operace, která řešila současně šedý zákal i dioptrie,“ vysvětluje Petr Kuchař. Zatímco dříve se operace katarakty odkládala, dnes už oční lékaři doporučují na nic nečekat a přistoupit k operaci hned, jakmile začne šedý zákal ovlivňovat vidění. Platí to zvláště u řidičů, ale je podstatné si uvědomit, že účastníkem dopravního provozu je člověk i jako chodec či cyklista.

Abyste dobře viděli nejen na silnici, ale i na palubní desku

Výhodou operace šedého zákalu je možnost zvolit si prémiovou oční čočku, stejně jako to udělal Petr Kuchař. Trifokální čočky umožňující lepší vidění na blízko, do dálky i na takzvanou střední vzdálenost. Za volantem tak člověk vidí ostře jak vozovku dopravní situaci před sebou, tak i palubní desku. Torické čočky dokážou navíc korigovat také astigmatismus a asférické čočky zlepšují vidění za zhoršených podmínek, tedy za šera, v mlze, při náhlé změně světelných podmínek nebo při večerním řízení automobilu.

Novinkou je nedifrakční nitrooční čočka Vivity, která je určena těm, kdo ze zdravotních důvodů nemohou mít multifokální čočku, ale přesto se chtějí nejen při řízení zbavit závislosti na brýlích. „Čočka Vivity přináší další možnost řešení pro ty, kteří preferují dobré vidění na střední vzdálenost a do dálky. Jeden z prvních pacientů, kterému jsem čočku implantovala, byl důchodce se zálibou v řízení, který si užíval především noční jízdy a zároveň potřeboval dobře vidět na palubní desku vozu (střední vzdálenost),“ uvádí MUDr. Zdeňka Mašková z Oční kliniky NeoVize Brno, kde byla letos unikátní čočka Vivity implantována poprvé v České republice. Typ nitrooční čočky je zapotřebí dobře promyslet ještě před operací, jelikož zůstává v oku trvale. Je vyrobena z hydrofobního akrylátu, proto nepodléhá biodegradaci a nemusí se měnit. Operace šedého zákalu trvá okolo 15–20 minut, je ambulantní, takže pacient jde tentýž den domů a rekonvalescence je velmi rychlá. Navíc lze zákrok provést za pomoci femtosekundového laseru LenSx, díky kterému se při operaci nemusejí používat ostré nástroje, jako je skalpel. Laser je rychlý, přesný a šetrný, což je výhodou zejména u pokročilých stádií šedého zákalu.

S dobrým zrakem je podzim života radostnější

Pacienti se vracejí do běžného života téměř okamžitě. Potvrzuje to také Petr Kuchař. „Po samotné operaci byl dva nebo tři dny potřeba mírnější režim: nedělat těžké práce, vyhýbat se extrémně prašnému prostředí… Ale jinak žádná velká omezení,“ vzpomíná senior, jak u něj probíhala rekonvalescence. Z hlediska funkce zraku je většina pacientů po operaci šedého zákalu schopna řídit přibližně 2 až 3 týdny po zákroku. Počkejte ale s řízením do doby, kdy budete mít po operaci i druhé oko. „Podmínky pro řízení vozidla se rozhodně zlepšily. Po operaci šedého zákalu se vidění zlepšilo natolik, že běžně řídím ve dne i v noci. Je to skvělá věc, můžu doporučit,“ dodává Kuchař. Ostrý zrak za volantem je důležitý nejen kvůli bezpečnosti, ale také z psychologického hlediska, protože seniorům umožňuje být samostatný a žít aktivní život. „Možnost aktivního života bývá často rozhodující pro chuť do života, vitalitu i zvládání přicházejících nemocí. Pokud aktivnímu seniorovi či seniorce brání v řízení auta ‚pouze‘ šedý zákal, lze chirurgický zákrok jen doporučit! Co nejvyšší míra soběstačnosti je pro osoby v pokročilejším věku vždy velice prospěšná,“ uzavírá psychologický poradce Mgr. Petr Šusta, Ph.D.

Věděli jste, že…

… slovo „senior“ pochází z latiny a znamená „starší“.

… na www.svateksenioru.cz lze najít různé akce, které se k příležitosti Mezinárodního dne seniorů konají.

… kdo chce prožít stáří aktivně, může využít široké nabídky kurzů a aktivit Centra celoživotního vzdělávání, které vede Ing. Dana Steinová. Více naleznete nanwww.aktivnis­tari.eu.

… důležitému tématu bezpečnosti seniorů v silničním provozu se věnuje projekt https://seniorbeznehod.cz, kde lze najít řadu užitečných informací, spojen je také s divadelními přednáškami po celé republice.

… vše o šedém zákalu a jeho odstranění se dozvíte na www.neovize.cz/…edeho-zakalu.


publikováno: 1. 10. 2021, v rubrice Rodina
Štítky: akce, auto, senior, zábava

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+