Přemýšlíte o prvním mobilu pro své dítě? Jaký věk je nejvhodnější? | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Přemýšlíte o prvním mobilu pro své dítě? Jaký věk je nejvhodnější?

12. 12. 2016

Dvě třetiny rodičů tvrdí, že dítě by mělo dostat svůj vlastní mobilní telefon se začátkem školní docházky či až na druhém stupni základní školy. Dříve než ve věku 6 let by svému dítěti pořídila mobil pouhá 4 % lidí. Vyplývá to z průzkumu portálu Ušetřeno.cz, kterého se v říjnu a listopadu 2016 zúčastnilo přes 1500 respondentů. Jak to vidí odborníci?

Pozor na vážné sociální a psychické problémy

Rodiče nechtějí, aby jejich děti vlastnily mobilní telefony dříve než ve věku 6 let, tedy před zahájením školní docházky. Shoduje se na tom přes 93 % účastníků průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz. Pouhá 4 % lidí by svěřila mobilní telefon dítěti už v předškolním věku, necelá 3 % dotázaných pak uvedla jinou odpověď. Odborníci s výsledky průzkumu vesměs souhlasí. Zároveň varují, že mobil v rukou nedostatečně vyzrálého dítěte může vést i k vážným sociálním problémům a psychologickým jizvám, které mohou člověka provázet do konce života. Jako ideální věk pro pořízení prvního mobilu experti uvádějí 8 až 10 let, dříve pouze pokud dítě prokazuje nadprůměrnou mentální a sociální vyspělost.

Rodiče chtějí mít dítě pod kontrolou

Podle průzkumu Ušetřeno.cz 26 % respondentů věří, že svůj první mobil by mělo dítě dostat při nástupu do první třídy základní školy. Úzce to souvisí s potřebou rodičů mít kontrolu, kde se dítě nachází a zda je pořádku. Nejvyšší počet lidí (38 %) soudí, že nejvhodnějším věkem je 8 až 10 let. Až na druhém stupni základní školy, tedy ve věku 11 až 15 let, by mobilní telefon svěřilo svým potomkům 20 % lidí a teprve až s občankou 9 % účastníků průzkumu.

„Dnešní děti sice ohromují starší generaci svojí schopností ovládat tablety už ve věku 3 let, někdy i dříve, ale hrát hry či sledovat pohádky není totéž, co telefonovat, tedy aktivně a vědomě komunikovat s člověkem na druhé straně linky. Rodiče si naštěstí tento rozdíl v drtivé většině případů uvědomují,” komentuje výsledky průzkumu Ondřej Nacke, expert na telekomunikace portálu Ušetřeno.cz.

Podle zralosti pro aktivní telefonickou komunikaci

„Správný věk pro pořízení prvního mobilu dítěti je přibližně 8 až 10 let. Je to však velmi individuální. Záleží na soudnosti dítěte a jeho schopnostech vnímat sociální vazby s okolím. Chlapci ve věku 6 až 8 let sice bývají při ovládání telefonu technicky o něco zručnější než děvčata, na druhou stranu dívky jsou v tomto věku době sociálně vyspělejší, a tedy zralejší pro aktivní telefonickou komunikaci. Chtějí-li mít rodiče jistotu, že jejich dítě plně pochopí principy a pravidla používání mobilního telefonu, doporučuji spíše vyčkat na pozdější věk než se unáhlit,“ dodává dětský psycholog PhDr. Petr Beroušek.

Rizika „předčasně mobilní mládeže“

S vlastnictvím prvního mobilního telefonu je kromě výhod spojená i celá řada rizik, na která by si měli rodiče dát pozor. Pokud dítě obdrží svůj mobil dříve, než je duševně připraveno, může se to negativně promítnout do jeho schopnosti komunikovat se svým okolím, vycházet dobře s vrstevníky či se soustředit na učení. Mobily, obzvláště smartphony vybavené internetem a hrami, mohou zcela změnit způsob trávení času, omezit pohybové aktivity i pobyt na čerstvém vzduchu, což nepříznivě ovlivní zdravý vývoj organismu i návyky, které si pak dítě přenese do dalšího života.

Závislost na tabletech a mobilech

„Rizika se týkají nejen fyzického zdraví, ale i dětské psychiky. Závislost na tabletech a mobilech čím dál více plní ordinace psychologů a psychiatrů a ukazuje se být skutečně závažným problémem vyrůstající generace. Proto řada zemí, například severské státy či Japonsko, jakkoliv je technologicky na špičce, používání mobilních telefonů u dětí velmi aktivně omezují. Výsledky výzkumu Ušetřeno.cz jsou určitým povzbuzením a nadějí, že i čeští rodiče začínají rizika spojená s mobilními telefony v rukou dětí opravdu vnímat,“ říká PhDr. Petr Beroušek.

Šikana

Vznik závislosti není jediným nebezpečím, které na dítě s mobilem může číhat. Dalším vážným rizikem je šikana. Mobil se často stává falešným měřítkem postavení dítěte v kolektivu a jeho společenské prestiže. Sociálně slabší jedinec, který nevlastní mobilní telefon, se může stát terčem posměchu ze strany movitějších spolužáků, v extrémních případech se může slovní ponižování zvrhnout i do fyzického týrání. Trpí pak samotné dítě i jeho rodina.

Rodiče šikanovaného dítěte se ve snaze uchránit ho od dalších útoků nezřídka odhodlají k zakoupení mobilního telefonu, což u nízkopříjmových skupin může představovat značnou finanční zátěž. Zároveň tím roztáčejí nebezpečnou spirálu, v níž se děti hloupě trumfují navzájem stále novějšími a dražšími mobily ve snaze vyniknout a vytvářejí stále větší tlak na rodiče i jejich peněženky. Z týraného dítěte se tak postupem času může stát malý mobilní vyděrač. Nejlepší a téměř jedinou cestou, jak tomu rodiče mohou zamezit, je říci jasné „Dost!“

Lepší je aktivní trávení volného času

„Role, jakou bude dítě hrát mezi svými vrstevníky, vždy závisí především na rodičích. Ti drží v rukou vývoj jeho osobnosti i jeho celoživotní odolnosti vůči nátlaku okolí. To se týká i vlastnictví a používání mobilní telefonů. Správná rodičovská autorita naučí potomka asertivně odmítat diktát většiny, vnímat důležitější životní hodnoty a vyhledávat lepší možnosti aktivního trávení času, než je mobil,“ říká dětský psycholog PhDr. Petr Beroušek a dodává: „Rodiče musí jít příkladem. Pokud dítě vidí, že se u nich doma vše točí okolo chytrých telefonů, riziko vzniku problémů u nich rapidně roste.“

Příliš benevolentní pravidla pedagogů nejsou dobrá

Vedle rodičovské autority je důležitý také zodpovědný přístup ze strany pedagogů a výchovných poradců na základních školách k používání mobilů ve třídách či o přestávkách. Příliš benevolentní pravidla mohou totiž negativně ovlivnit chování dítěte. Jakákoliv šikanu ve škole je nutné včas detekovat a přísně trestat. Důležitou roli hraje důvěra. Dítě musí vědět, že se na učitele může kdykoliv obrátit, že mu budou naslouchat a také mu pomohou. Nedostatek podpory ze strany rodičů a učitelů může změnit jinak šťastné dětství doslova v peklo.

„U nás ve škole musí mít děti na prvním stupni telefony vypnuté a zapínat je mohou až po vyučování nebo výjimečně o přestávkách, například pokud potřebují nutně zavolat rodičům. Chceme, aby děti komunikovaly mezi sebou, a nikoliv, aby věnovaly přestávky a všechen volný čas koukáním do displeje mobilů. Je to velmi návykové, a navíc se pak děti při hodinách hůře soustředí. Jakýkoliv náznak šikany, i pouze slovní, okamžitě kázeňsky postihujeme,“ říká Mgr. Jana Juříková, výchovná poradkyně pro I. stupeň na ZŠ Jílovská v Praze.

Raději tlačítkový než chytrý

Rodiče i děti při pořizování prvního mobilu často vedou spory, jaký typ telefonu, s jakými funkcemi a s jakým kreditem či paušálem zakoupit. Zkušenosti z praxe napovídají, že lepší je pořídit jednoduchý „hloupý” telefon s omezeným voláním než řádově dražší smartphone s paušálem.

Obyčejný tlačítkový telefon svoji hlavní funkci možnosti rodičovské kontroly i kontaktu při nečekaných situacích bohatě splní. Jakékoliv pokročilé funkce u dětí na prvním stupni základních škol mohou snadno vést k sociálním i zdravotním rizikům.

„První mobil jsem dala starší dceři, když chodila do 2. třídy základní školy. Původně se jednalo o smartphone, ale brzy jsem ho vyměnila za klasický tlačítkový. Chytrý telefon pro ni byl spíš hračkou, kterou neustále tahala s sebou a často jí padal na zem. U tlačítkového už ví, že ho může používat pouze k volání a že ho smí nosit jedině, když má kroužek či nějakou mimoškolní aktivitu,“ říká z vlastní zkušenosti Anna Nerglová (37) z Prahy, matka dvou dcer ve věku 6 a 8 let, kterou Ušetřeno.cz v rámci průzkumu oslovilo.

Dobrá rada nad zlato

Všechna rizika související s mobilním telefonem v rukou dítěte by rodiče měli důkladně zvážit předtím, než mu první mobil skutečně svěří. Pokud si nejsou na 100 % jistí, že dítěti nic nehrozí od okolí i že zvládne základní pravidla práce s mobilem, je vhodné poradit se s odborníkem nebo alespoň sdílet zkušenosti s dalšími rodiči v podobné situaci.

”Díky dceřině mobilu mám přehled, kde se právě nachází a zda je v pořádku. To ale platí ale v jasně dohodnutých dnech a situacích, když je to potřeba. Jinak trvám na tom, aby měla mobil vypnutý. Chci, aby se věnovala aktivnímu pohybu a komunikovala s ostatními dětmi, místo aby byla pořád ponořená do displeje telefonu. U mladší dcery nastavím stejná pravidla. Většina mých známých. kteří mají děti předškolního či školního věku, to dělá podobně,“ doporučuje Anna Nerglová.

„Zatím se mi tento přístup velmi osvědčil. Dává mi klid, když nejsou děti doma, a zároveň vnitřní jistotu, že pro jejich zdraví dělám to nejlepší,“ uzavírá matka dvou dětí Anna Nerglová.

www.usetreno.cz


publikováno: 12. 12. 2016, v rubrice Rodina
Štítky: dítě, mládež, mobil, nákupy, sluch, školák

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+