Při studiu zažívají studenti nadměrný stres a úzkostné stavy, většina škol to neřeší | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Při studiu zažívají studenti nadměrný stres a úzkostné stavy, většina škol to neřeší

8. 12. 2022

Tři čtvrtiny středoškolských a vysokoškolských studentů při studiu zažívají nadměrnou stresovou zátěž nebo úzkostné stavy, které by chtěli řešit s odborníkem nebo by se rádi naučili, jak s nimi pracovat. U některých studentů tyto potíže vyústí až ve vážnější psychické problémy, které je přimějí vyhledat péči psychiatra nebo psychologa. Zároveň se více než dvě třetiny studentů domnívají, že jejich škola se informování a poradenství v této oblasti nevěnuje dostatečně. Vyplynulo to z průzkumu mezi devíti sty studenty českých středních a vysokých škol. Na podzim 2022 jej uskutečnila a zpracovala společnost GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské průkazy ISIC, společně s organizací Alive Cares.

„Od ředitelů středních škol slýcháme, že se duševní zdraví studentů v posledních letech zhoršuje. Proto jsme připravili tento průzkum, který má být prvním krokem ke zmapování situace. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že studentům chybí k tématům duševního zdraví a duševní pohody při studiu dostatek informací. Praktické tipy od odborníků, jak při studiích pečovat o své duševní zdraví, by ocenilo téměř devadesát procent studentů,“ komentoval výsledky průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.

GTS Alive zároveň nedávno založila organizaci Alive Cares, která si klade za cíl studentům právě v oblasti duševního zdraví pomáhat. Alive Cares usiluje o zvýšení informovanosti studentů ohledně prevence a pomoci v oblasti duševního zdraví, odbourávání předsudků o lidech s duševním onemocněním a o zlepšení přístupu studentů k sobě samým.

K tématu se v kontextu výsledků průzkumu vyjádřil také ředitel pražského Gymnázia Na Pražačce Martin Kašpar: „Duševní zdraví studentů je již několik let jedním z hlavních témat, která na naší škole řešíme. Nezanedbatelná část studentů se potýká s více či méně vážnými psychickými a psychiatrickými potížemi, které jim ztěžují studium, brání složit maturitu či náročnější zkoušky, a v některých případech jsou přímým důvodem ukončení studia. Jedná se řádově o nižší desítky studentů a řešení této problematiky je pro nás téměř každodenní náplní práce.“

Zmíněný průzkum obsahoval také otevřenou otázku, co by každému ze studentů osobně pomohlo lépe zvládat stres spojený se studiem nebo s jeho osobní situaci v období náročných zkoušek. Studenti hodně zmiňovali přístup učitelů. Nelíbí se jim, že na ně někteří z nich vyvíjejí přehnaný tlak, nevycházejí jim dostatečně vstříc, nechápou je a nekoordinují mezi sebou termíny písemek a testů.

Jiní studenti by uvítali větší podporu ze strany své rodiny, a to namísto pohrůžek a výčitek. Ocenili by celkově menší tlak a také lepší přístup k psychologům, kterých je nedostatek a není podle studentů vždy jednoduché se k nim dostat.

Někteří studenti by uvítali změnu vzdělávacího systému na jiný, kde by se tolik nestavělo na známkách a testech a vyučovaly by se více praktické věci než pouze teoretické znalosti. V jiných odpovědích se zase studenti zaměřili na svůj vlastní přístup a mluvili o tom, že potřebují vylepšit svou školní přípravu nebo se naučit nestresovat se tolik z úkolů a věcí, které jsou pro ně nové.

Jeden student podotkl, že by mu pomohlo, kdyby se psychická nevolnost omlouvala stejně jako fyzická, protože řada učitelů duševní nemoc údajně nebere jako validní důvod k absenci. Dalšímu zase na problémy funguje udělat si odpočinkový den nebo své negativní emoce probrat s blízkými lidmi.

Anonymní on-line průzkum vyplnilo pro GTS Alive 897 studentů – držitelů studentského průkazu ISIC z celého Česka. 55 procent z nich studuje střední školu nebo střední odborné učiliště, 42 procent vysokou školu, zbytek vyšší odbornou školu.

Vybrané typické odpovědi na otevřenou otázku „Co by tobě osobně pomohlo lépe zvládat stres spojený se studiem nebo tvojí osobní situaci v období náročného studia?“: (odpovědi studentů ponechány v původním znění včetně překlepů a pravopisných chyb)

 • Aby mě nikdo nenutil do učení, podpora učitelů a rodičů, učení ve skupině nebo dvojici
 • Aby na mě společnost/škola a rodina netlačila. Aby si lidé nedělali ze stresu srandu a jak je to přirozené. Ne není přirozené být ze stresu z jakékoliv zkoušky, mít nevolnost, panické ataky jen z toho že se to nepovede. JO a taky říkat, že na známkách nezáleží, když očividně záleží.
 • Aby učitelé pochopili, že studium není jednoduché a vyšli nám vstříc místo toho, aby přidávali více a více úkolů a testů.
 • Asi alespoň nějaký čas k oddechu. Když se za jeden den píše hromada písemek a všechny jsou ze všech zápisků (učitelé se odmítají domlouvat) tak je to těžké. Takže i nějaký ohled ze stran učitelů, přece jen jsme lidi stejně jako oni.
 • Delší zimní zkouškové, vědět, že na škole nejsem jenom číslo, ale že vyučující zajímám, testy nanečisto, možnost konzultace špatných výsledků, volitelný předmět o psychosomatice, zvládání stresových situací, destigmatizace těchto problémů ve společnosti, delší časy na zkouškách než 1 hodinu.
 • Dostupnější informace o tom, kde student muže vyhledat pomoc. Neuškodilo by ani občasné doporučení e-mailem, v jakých situacích je vhodné odborníka navštívit. Pravidelně bych asi obesílala minimálně studenty, které čekají státní závěrečné zkoušky.
 • Každý učitel by nemusel říkat jak je jeho předmět nejdůležitější, mohlo by být míň testů

Kdyby byl ze strany některých vyučujících kladen důraz na lidský přístup ke studentům a také, aby škola byla schopna poskytovat psychologickou péči všem svým studentům, bez ohledu na počet studentů.

 • Kdyby k tomu učitele byli pořádně vyškolení a věděli jak se ke studentům chovat tak, aby jim to nedělali ještě složitější a uvědomili si, že dospívání není jednoduché a spousta jejich žáků má psychické problémy.
 • Když bych byl více pozitivně naladěný, nebo lepší situace u nás doma…
 • Konkrétněji zaměřené rady, ne jen ‚naplánujte si týden‘
 • Lepší přístup k psychologům, jsou dost vytížení
 • Milý, podporující a chápající učitel, který se studentem nemluví jako s výrobkem, který opracovává, ale jako s člověkem
 • Možnost si lépe rozplánovat výuku podle mých časových možností, abych stíhala i pracovat a mít osobní život. Díky tomu bych se dostala z časového a finančního tlaku a nebylo by nutné docházet na hodiny v čas, kdy moje tělo neumí správně pracovat naplno (sova × brzké ráno).
 • Možnost terapií zdarma nebo za dostupnější cenu
 • Myslím, že je dobrý nápad zavést systém studijních poradců/mento­rů/něčeho takového, kdo by měl na starost skupinu studentů (případně určitou agendu) a na něhož by se člověk mohl obrátit (např. stran time-managementu, dopingu atd.)
 • Na škole máme pouze 5 min. přestávky a jednu 20 min. přestávku. Osobně bych prodloužil na 10 min a delší přestávku třeba na 30 min.
 • Podpora školy, bezpečné zázemí, že je v pořádku nebýt v pořádku. Není třeba hledat řešení, ale být vyslyšen
 • Pozdější zahajování výuky (nejdříve v 9:00h), cestování bez zdlouhavých výlukových objížděk apod., více času na přípravu (delší zkouškové období, termíny až do konce), delší doba na plnění zkoušky… + umět lépe hospodařit s časem (při studiu, běžných životních úkonech i obecně)

Psychiatr, psycholog, rodina, přítel

 • Respekt vůči studentům – všichni a třeba i ti, kteří se věnují vrcholovému sportu a spojení studia se sportem je opravdu náročné. Někteří vyučující nerespektují
 • Uvědomění učitelů. Byla jsem u školní psycholožky kvůli panické poruše. V průběhu hodin se mi stávalo, že jsem se rozbrečela a po její zprávě pro pedagogy se spousta věcí změnila. Bylo by ale fajn, kdyby i učitelé měli nějaká školení a věděli by, jak se zachovat.
 • Větší ujištění okolí, podpora učitelů (v maturitním ročníku jsme si stěžovali, kolik toho máme ve všech předmětech a jak se to na nás valí ze všech stran a učitelé jen krčili rameny a říkali, že oni s tím nic nenadělají, že je to tak dané systémem)

publikováno: 8. 12. 2022, v rubrice Rodina
Štítky: student, školák

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+