Psychické obtíže u dětí narůstají | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Psychické obtíže u dětí narůstají

19. 4. 2021

Pandemie koronaviru už od loňského března ovlivňuje obsah hovorů, chatu i e-mailové komunikace na Lince bezpečí i na Rodičovské lince. Telefonáty jsou delší a probíraná témata jsou hlubšího charakteru. Meziročně zaznamenaly obě organizace nárůst problémů spojených s bezpečím na internetu i psychických obtíží u dětí, které mohou souviset například s vysokými nároky distanční výuky nebo se sociální izolací. Ta má na děti a mladistvé podle řady studií velmi negativní dopad. U dospívajících může vést k poklesu nálady, depresivním či úzkostným stavům. Zvyšuje se také tendence k rizikovému chování v prostředí internetu či nadměrnému hraní počítačových her.

Varovná kampaň

Preventivně působí v těchto rizikových oblastech celostátní informační kampaň o závislostech Zůstaň nad vlivem. Kromě tradičně komunikovaných témat spojených se závislostí na alkoholu, drogách či cigaretách, informuje o závislosti na sociálních sítích a online hraní, hrozbách na internetu a věnuje se také psychohygieně v době pandemie koronaviru.

„Kontaktují nás často vyčerpaní rodiče, jejichž děti začaly mít pod vlivem nouzového stavu počínající psychické obtíže např. projevy apatie, odmítání jídla či komunikace s okolím. Za vážnější obtíže považuji úzkosti dětí či sebevražedné myšlenky. Kromě těchto projevů se u dětí objevuje také ztráta struktury dne, odmítání distanční výuky, závislost na mobilu či zvýšená agresivita. Vůbec nejvyšší nárůst zaznamenáváme u tématu bezpečí na internetu, které meziročně stouplo o 50 %,“ uvádí vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová.

Proměnu témat pozoruje v důsledku nouzového stavu ve své ordinaci i dětská psycholožka Anna Marie Bittnerová. V poslední době k ní chodí častěji děti, které si stěžují na nepříjemné bolesti nohou, hlavy nebo zad, ale také děti s tiky, migrénami či panickými ataky. „Když společně s dětmi pátrám po příčině těchto problémů, tak společný jmenovatel je covid, sociální izolace, neharmonické domácí prostředí anebo vysoké nároky na distanční výuku. Nelze pochybovat o spojitosti těchto stesků s aktuální situací, která dětem velmi znepříjemňuje každodenní fungování,” vysvětluje Bittnerová a dodává: „Co mi přijde nejvíce varovné je, že děti, které k nám chodí, ztrácí chuť do života, motivaci, prožívanou radost, chuť se vzdělávat, radost z koníčků nebo z toho dát si po škole zmrzlinu s kamarády.”

Meziročně zaznamenala Rodičovská linka nárůst psychických obtíží u dětí o 10 % a Linka bezpečí o 28 %. V rámci tematických okruhů lze na Lince bezpečí v roce 2020 sledovat také nárůst potíží v rodinných vztazích (6 %), syndromu zneužívaného a zanedbávaného dítě (12 %) a potíží na internetu (16 %). „Trend nárůstu u zmíněných témat evidujeme i v posledních 4 letech. Úbytek četnosti naopak zaznamenáváme v roce 2020 u tématu školy (meziročně méně 35 %), šikany (meziročně méně o 33 %) a potíží mezi vrstevníky (meziročně méně o 36 %). Úbytek těchto témat na Lince bezpečí může částečně souviset s nouzovými opatřeními v rámci covidu, kdy se děti mohly méně potkávat. Tento trend sledujeme zatím i v roce 2021,” vysvětluje za Linku bezpečí Lucie Zelenková.

I přesto, že Rodičovská linka anebo jiné adiktologické ambulance v České republice zaznamenávají nárůst závislosti u dětí například na mobilu anebo online hraní, Linka bezpečí eviduje v loňském roce pouze 20 kontaktů, které se na ni obrátili kvůli závislosti. „Je velmi těžké, aby děti, které nám volají, dokázaly pojmenovat svůj problém jako závislost. Oni řeknou, že hodně hrají, ale my už neurčíme, jestli se opravdu o závislost jedná,” říká Zelenková.

Větší obavy o čas strávený na počítači svých dětí, mají tak spíše rodiče, kteří se obrací na Rodičovskou linku nebo na adiktologické ambulance. „V poslední době s námi rodiče více konzultují, jestli netráví na internetu jejich děti příliš mnoho času a prosí o radu,” popisuje PR manažerka obecně prospěšné společnosti Magdaléna, Petra Martínková.

Preventivně působí v oblastech závislosti mladistvých celostátní informační kampaň Zůstaň nad vlivem. „Snažíme se reagovat na aktuální situaci ve společnosti a přizpůsobujeme obsah komunikace na našich sociálních sítích (Facebook, Instagram) ve spolupráci s preventisty tématům, která mladiství zrovna řeší. Období lockdownů v důsledku koronavirové epidemie je extrémně náročné pro všechny – jak pro děti a mladé, tak i pro jejich rodiče. Situace je o to složitější, že například počítač se pro děti stal téměř jediným pojítkem s kamarády, prostorem pro výuku i prostorem pro volný čas. Doba strávená na počítači tak enormně narůstá a je velmi těžké najít hranici, která už může být škodlivá.

Současně rodiče se mnohdy sami ocitají v extrémně tíživé situaci v důsledku omezení či ztráty zaměstnání a řešení existenčních problémů. Nutnost asistovat u online výuky dětí vnímají často jako další velkou zátěž. To vše pochopitelně výrazně ovlivňuje schopnost vytvořit a udržet rodinnou pohodu. Prostřednictvím naší práce v kampani se tak snažíme nabídnout alespoň pomoc a podporu tam, kde je to možné,” říká předsedkyně Asociace nestátních organizací Helena Rampachová za kampaň Zůstaň nad vlivem, která funguje už šestým rokem.


publikováno: 19. 4. 2021, v rubrice Rodina
Štítky: dítě, počítač, prevence, psychika

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+