Staňte se Dobrým andělem! Pomůžete těžce nemocným zvládat běžný život! | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Staňte se Dobrým andělem! Pomůžete těžce nemocným zvládat běžný život!

12. 2. 2015

V České republice žije podle odhadu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL více než 2 500 rodin s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem vážné dlouhodobé nemoci dostaly do finanční tísně. Dobří andělé pomáhají více než 1 600 z nich. Několik set dalších rodin pomoc potřebuje, ale nedostává se jim. Mohou se také nadaci Dobrý anděl o pomoc přihlásit. I rodina, která byla původně zdánlivě dobře zaopatřená, se po několika měsících s těžkým onemocněním ať už dítěte nebo živitele rodiny může snadno dostat do finanční tísně. Do projektu Dobrý anděl, který pravidelně každý měsíc přispívá nemocným, je zapojeno více než 38 000 dárců Dobrých andělů. Můžete mezi ně patřit i vy.

Komu nadace hlavně pomáhá?

DOBRÝ ANDĚL převážně podporuje rodiny s dětmi, kde má rodič nebo dítě onkologické onemocnění. 38 % z celkového počtu rodin představují onemocnění dětí, ve 27 % případů jsou onkologicky nemocní rodiče. Dalších 35 % tvoří děti s jinou závažnou nemocí jako je například nemoc motýlích křídel, cystická fibróza, těžká svalová dystrofie a další,“ vysvětluje Petr Sýkora, spoluzakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL.

Chlapci trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním

U dětských pacientů a příjemců pomoci DOBRÉHO ANDĚLA výrazně převažují chlapci nad dívkami, což odpovídá skutečnosti, že chlapci trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky. „Tak je to i v případě zhoubných nádorů, které jsou častěji diagnostikovány u chlapců,“ říká pan prof. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Naopak u dospělých příjemců pomoci DOBRÉHO ANDĚLA převládají v 71 % ženy. Tato skutečnost je způsobena dvěma vlivy. Ten první je čistě lékařský – u žen v mladším věku je výrazně častěji diagnostikováno onkologické onemocnění – zejména rakovina prsu. Druhý vliv je sociálně demografický – pokud onkologické onemocnění postihne matku samoživitelku, dostává se tato v naprosté většině případů velmi rychle do finanční tísně. Zhruba třetina rodin, kterým Dobří andělé pomáhají, jsou rodiny s maminkou samoživitelkou.

Každá rodina nemoc neunese

Bohužel v posledních 20 letech počet nekompletních rodin v Česku markantně vzrostl. Jedním z hlavních důvodů je kromě vysoké rozvodovosti (rozvádí se téměř polovina sezdaných párů) i vysoké procento primárně nesezdaných párů s dětmi. A toto riziko rozpadu bohužel ještě výrazně narůstá v případě vzniku závažného onemocnění, ať už u dítěte nebo u rodiče. Data Českého statického úřadu ukazují, že zatímco na počátku 90. let podíl dětí narozených neprovdaným ženám nepřesahoval 9 % hranici, v roce 2012 takových dětí bylo již 43,4 %.

Jeden z rodičů nemůže kvůli péči o nemocné dítě do zaměstnání

Přestože rodiny samoživitelek nebo samoživitelů jsou na tom v případě vážné nemoci hůře, často i v případě manželských párů není situace rodiny o mnoho příznivější. U 90 % příjemců pomoci Dobrého anděla se stává, že jeden z rodičů nemůže z důvodu péče o nemocné dítě dlouhodobě vykonávat zaměstnání. Jeden z rodičů tak musí zajistit péči o dalšího sourozence a postarat se o chod domácnosti, zatímco druhý tráví dlouhé měsíce v nemocnici s nemocným dítětem.

Proč se stala Dobrým andělem ředitelka českého a slovenského Googlu?

V České republice si stále více lidí uvědomuje, že je třeba takovým rodinám pomáhat. Mezi ně patří také Tania le Moigne, ředitelka českého a slovenského Googlu: „Dobrým andělem jsem se rozhodla stát ze tří důvodů. Za prvé ten projekt mi dává obrovský smysl. Pomáhá konkrétním rodinám a rozděluje všechny peníze, které vybere, do posledního haléře. Druhý důvod jsou lidé, protože za každým dobrým projektem stojí dobří lidé. Petr Sýkora je pro mě člověk, kterého osobně znám a nesmírně si ho vážím, a který kolem toho projektu vybudoval výborný tým, kterému já maximálně důvěřuji. A třetí důvod je ten, že věřím, že v Čechách se najde spousta Dobrých andělů.“

  • DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Příspěvky dárců Dobrých andělů (zhruba 4 až 5 tisíc Kč měsíčně) rozděluje nadace rodinám nemocných do posledního haléře. Každý vidí příběhy konkrétních rodin, kterým pomáhá. Dárce může kontaktovat obdarovaného.

Dobrým andělem se můžete stát i vy na www.dobryandel­.cz.


publikováno: 12. 2. 2015, v rubrice Rodina
Štítky: dítě, charita, nadace, nemoci, pomoc druhým, rakovina

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+