Vadou řeči trpí pětina Čechů | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Vadou řeči trpí pětina Čechů

6. 3. 2023

Podle statistik z posledních let trpí určitou formou vady řeči až pětina české populace, především pak děti. Ty mívají problém správně artikulovat, vynechávají a neumí vyslovit hlásky, nebo jim zkrátka není dobře rozumět. Logopedické vady se tak staly druhým nejčastějším důvodem, proč dochází k odkladu povinné školní docházky.

Zatímco v roce 2019 bylo jenom na základních školách přes 16 tisíc žáků s poruchou řeči, v roce 2021 už jich bylo více než 18 tisíc. Poptávka po logopedech tak stále roste. Jen loni byl zájem o jejich pomoc o 25 % větší než v roce 2021, přičemž čekací lhůty se dnes pohybují v řádu měsíců, v některých regionech si pacienti počkají až rok.

Když elektronika nahradí komunikaci

Podle Asociace klinických logopedů ČR trpí každé páté dítě některou z vad řeči či poruchou komunikace. Jako jednu z příčin uvádějí odborníci nejen nadužívání tabletů či mobilních telefonů, ale také nedostatek pozornosti ze strany rodičů. Rady a tipy, jak správně rozvíjet dětskou řeč poskytne projekt Hláskování s Lipánkem, který zároveň motivuje rodiče k aktivní komunikaci s dítětem. „Projekt oslovuje a informuje rodiče, jak u dětí výslovnost jednotlivých hlásek přirozenou cestou podporovat. V naší době, kdy je běžné používat moderní technologie od počítačů přes tablety nebo telefony, se může zdát, že tyto vymoženosti dětem komunikaci s okolím nahradí nebo usnadní. To je ale omyl. Základem mezilidské komunikace je vždy mluvené slovo doprovázené naší mimikou, gesty, očním kontaktem a pohybem těla,“ říká Jitka Kaulfuss, klinická logopedka a autorka scénářů videí.

Kdy navštívit odborníka?

V případě méně závažných vad se doporučuje logopedická léčba zahájit od čtyř let věku dítěte. „V situaci, kdy dítě nemluví, nebo mluví nápadně méně než jeho vrstevníci, doporučuji vyhledat odbornou pomoc kolem tří let věku dítěte. Pokud dítě mluví, ale není mu rozumět, větší počet hlásek vyslovuje chybně, je vhodná návštěva kolem 4,5 let,“ doporučuje Jitka Kaulfuss. Pokud nemá dítě dostatek kontaktu s rodiči a okolím, samo o sobě si správnou výslovnost neosvojí. Malé děti trávící velkou část dne před obrazovkou tabletu nebo telefonu se podle odborníků dostávají do situace, která se v budoucnu promítne i do jejich schopnosti nejen správně vyslovovat, ale také komunikovat s okolím.

Evropský den logopedie upozorňuje na možnosti prevence

Evropský den logopedie připadající na 6. března má za cíl upozornit na jazykové vady, možnosti léčby a zvýšit obecné povědomí ve společnosti. V tento den se šíří informace o jazyce a logopedii, často jsou také organizovány regionální kampaně, které mj. připomínají důležitost prevence. „Řeč doporučuji rozvíjet přirozenou cestou, ať už společnými sportovními či domácími aktivitami, nebo čtením pohádek. To všechno pomáhá zlepšit výslovnost, vyjadřovací schopnosti a obohacuje slovní zásobu dítěte,“ uzavírá Jitka Kaulfuss


publikováno: 6. 3. 2023, v rubrice Rodina
Štítky: dítě, logopedie

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+