Vědomí a realita, kniha o záhadách naší mysli | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Vědomí a realita, kniha o záhadách naší mysli

6. 4. 2021
Soutěž byla ukončena.

Správná odpověď: Jiří Horáček byl jmenován profesorem v oboru psychiatrie.

Výherci: Květa Tvarohová, Alenka Kašpárková, Jiří Koďousek

Co je to vlastně vědomí a jaký má vztah k tělu? Co se skrývá za duševními poruchami a jak je léčit? V jakém stavu je současná neurověda? Proč nás tolik děsí smrt a co je s tím možné dělat? Odpovědi a fascinující fakta o lidské mysli odhaluje renomovaný neurobiolog a profesor psychiatrie Jiří Horáček v rozhovoru s Danielou Drtinovou v knize Vědomí a realita, kterou právě vydává nakladatelství Vyšehrad.

Hledání podstaty vztahu vědomí a reality

Dobrodružná cesta do nitra lidského vědomí čtenářům představí tajemství mozku, možnosti využití psychedelik v léčbě a mnoho dalších témat včetně podstaty našeho vnímání smrti a času.

„Napsat knihu o vědomí jsem plánoval již několik let. Startovacím signálem však bylo oslovení panem šéfredaktorem Martinem Žemlou z nakladatelství Vyšehrad, který mi nabídnul možnost knižního rozhovoru. Nabídku jsem chvíli zvažoval a dospěl k tomu, že právě dialog by mohl být skvělým formátem pro zamyšlení se nad podstatou vztahu vědomí a reality, nad duševními poruchami i společností. Formát navíc umožnil shrnout jakousi světonázorovou výpověď člověka, který se mnoho let podstatou duševních poruch a vzniku vědomí zabývá,“ říká o vzniku knihy profesor Jiří Horáček.

Vše, co vnímáme, závisí na nastavení našeho mozku…

Kniha zaujme všechny, kteří se chtějí lépe orientovat ve složité problematice vztahu vědomí a reality, a může čtenáře obohatit v tom, že jim umožní podívat se na mnoho životních problémů a situací zcela nově a netradičně – z pozice podstaty vlastního vědomí.

„Naší snahou bylo vysvětlit, že porozuměním tomu, jak „se rodí myšlenka“ nebo jak vlastně vzniká vědomá zkušenost, můžeme výrazně rozšířit prostor naší svobody. Vím-li, proč prožívám realitu tak, jak ji prožívám, tak se samozřejmě mohu snáze rozhodnout ji prožívat třeba jinak nebo lépe, tedy adaptivněji pro sebe samého. Věříme tomu, že jsme-li blíže tomu, jak věci skutečně jsou, tak jsme svobodnější,“ vysvětluje profesor Horáček.

Autoři vycházejí z předpokladu, že svět nemusí nutně odpovídat tomu, jak ho vnímáme a myslíme. Jinými slovy, východiskem celé knihy je myšlenka, že značná část toho, co je obsahem našeho vědomí prostě závisí na nastavení našeho mozku. „Zmíněné nastavení našich nervových systémů je dáno nejen evolucí mozku, ale také dlouhou kulturní historií lidstva a osobní zkušenosti každého z nás. Věříme tomu, že toto východisko umožní řešit mnoho z doposud obtížně uchopitelných problémů.

Příkladem může být porozumění duševní nemoci a bolestným emocím, které doprovázejí náš život, pochopení podstaty spirituality a lidské víry. Poměrně obšírně se také věnujeme tíživému vědomí neúprosného plynutí času a smrti. Z tohoto pohledu by kniha mohla být pro čtenáře nejen obohacující, ale také snad i trochu úlevná,“ prozrazuje profesor Horáček a dodává: „S Danielou Drtinovou jsme se snažili nezůstávat v zajetí nějakých klišé nebo obecných pravd.

Právě naopak! Mnoho obecných pravd a tvrzení jsme se snažili poctivě uchopit, často i zpochybnit a dokonce formulovat nové, často poměrně provokativní závěry. Za záměrně provokativní je možné považovat třeba pasáže, ve kterých zcela jasně odpovídáme na otázku, zda mají zvířata vědomí. Odpověď je samozřejmě ano, což asi není až tak překvapivé. Mnohem zajímavější může být odpověď na to, která zvířata již vědomí mají a co pro to svědčí. Záměrně trochu „hravě“ kontroverzní jsou pak naše úvahy nad tím, co by z faktu, že řada zvířecích skupin má schopnost vědomého prožívání, vlastně mělo pro nás vyplývat.“

Může tato kniha pomoci čtenářům v době pandemie COVID-19?

„Počet klinicky významných poruch nálady v této době jednoznačně narůstá a není divu. Zásadní problém vidím v nebývale vysoké míře nejistoty. Nevíme, co bude za týden, nevíme, zda budeme mít práci a dokonce nevíme, zda za měsíc budeme ještě naživu. To jsou všechno nejistoty, na které dosud nejsme psychologicky vybaveni. Musíme se teprve naučit jak s touto vysokou nejistotou vlastně nakládat. Naše kniha se zabývá otázkou, kým vlastně jsme. Současně se však věnujeme i problému podstaty času a jeho plynutí a s tím související otázkou naší konečnosti, tedy smrti. Jsem přesvědčený, že v okamžiku, kdy se naučíme si tyto otázky klást skutečně poctivě, tedy osvobozeni od předsudků a klamných povrchních vysvětlení, pak můžeme lépe čelit i nejistotě doby covidu-19. Naše kniha je do jisté míry výzvou k tomu, abychom se nebáli zpříma hledět realitě do očí a byli blíž podstatě. Moc bych si přál, aby čtenáři s námi sdíleli útěšný a osvobozující pocit z tohoto přístupu, který v době pandemie může přinést nejen úlevu, ale také hlubší pochopení,“ uzavírá profesor Jiří Horáček.

Soutěžní otázka

V jakém oboru byl Jiří Horáček jmenován profesorem?

a) historie

b) ekonomie

c) psychiatrie

Tři výherci, kteří do 19. 4. 2021 správně odpovědí na soutěžní otázku, obdrží knihu Vědomí a realita. Odpověď zasílejte na soutez@trendyzdravi.cz s označením Vědomí a realita.

  • Odesláním mailu s odpovědí do soutěže na webu Trendy zdraví dáváte souhlas k uchování vašich osobních údajů za účelem losování. Po losování budou vymazány.

publikováno: 6. 4. 2021, v rubrice Rodina
Štítky: knihy, psychika

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+