Zdravotní pojištění z příjmu členů výboru SVJ | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Zdravotní pojištění z příjmu členů výboru SVJ

12. 12. 2022

Víte, že členové výboru a kontrolní komise Společenství vlastníků bytů si musejí i z nepravidelných odměn platit zdravotní pojištění?

Rozhodující skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy, stanovuje § 6 Zákona České národní rady o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.). V případě, že je členům orgánů společenství vlastníků vyplácená odměna, jsou tito členové považováni za „zaměstnance“. Tzn. odměny členům orgánů společenství vlastníků jsou příjmem ze závislé činnosti, který podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění a také dani z příjmu.

Zdravotní pojištění z odměny za výkon funkce se odvádí vždy, a to bez ohledu na výši odměny. Zdravotní pojištění činí celkem 13,5 % z hrubého základu. V praxi to znamená, že 4,5 % odvádí „zaměstnanec“ neboli člen statutárního orgánu (výbor, kontrolní komise) a 9 % „zaměstnavatel“, tedy společenství vlastníků.

I kdyby členové výboru nebo kontrolní komise odměny pobírali nepravidelně, musí být po dobu výkonu jejich funkce, z níž jim plynou odměny, všichni přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci a také musí být přihlášeno SVJ jako zaměstnavatel. Společenství vlastníků má jako zaměstnavatel povinnost přihlásit zdravotní pojišťovně své zaměstnance do osmi dnů od vzniku zaměstnání (tzv. oznamovací povinnost). Dnem vzniku zaměstnání je v tomto případě den zvolení do výboru či komise.

Oznámení je třeba provést u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou členové výboru SVJ a kontrolní komise pojištěni. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen předkládat každé zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni jeho zaměstnanci, formulář Přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné. Pokud členům zmíněných orgánů v některém měsíci není zúčtována žádná odměna a jde o osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ (např. poživatelé důchodu, OSVČ platící zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu apod.) odevzdá zaměstnavatel údaje o nulovém vyměřovacím základu a nulovém odvodu pojistného.

K přihlášení u VZP lze použít formuláře pro zaměstnavatele, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách v sekci pro Plátce. Jsou to Přihláška zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele. Také je třeba měsíčně zasílat zdravotní pojišťovně Přehled o platbě pojistného. Ke všem formulářům jsou k dispozici také Poučení.

Viktorie Plívová, tisková mluvčí


publikováno: 12. 12. 2022, v rubrice Rodina
Štítky: pojištění

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+