Také máma stojí za úspěchy vrcholových sportovců | Sport a wellness | Trendy zdraví

Také máma stojí za úspěchy vrcholových sportovců

22. 1. 2014

Studie provedena v rámci kampaně společnosti Procter & Gamble „Děkuji, maminko " odhalila jedinečný obraz maminky. Mezi mnoha zajímavými zjištěními studie vyčnívá jeden jasný výsledek. Maminka může hrát různé role, ale především je pro své dítě nejlepší podporou a motivátorem, a to i v oblasti sportu.

P & G kampaň „Děkuji, maminko"

Kampaň se zaměřuje na maminky olympioniků i všechny maminky na celém světě a oceňuje je za jejich obětavost a vytrvalost při výchově dětí. Studie nazvaná „Maminka šampiona", provedená na podzim 2013 společností Maison Research Center v Polsku, České republice a Maďarsku podle zadání P & G, odhalila univerzální portrét mámy šampiona. Její výsledky ukazují, jak maminky podporují a motivují své děti – mladé sportovce, z nichž pak vyrůstají mladí olympionici.

Za každým dítětem i každým olympionikem je jeho máma

Cesta k naplnění vlastních snů, k dosažení úspěchů, a to nejen ve sportu, je velmi dlouhá a obvykle obtížná. I když je všechno v našich rukou, potřebujeme podporu od jedinečného člověka, který nás nikdy nenechá osamocené a bude vždy stát za námi. Kdo je ten člověk? To je samozřejmě maminka.

Maminky jsou nedílnou součástí života sportovců

Jsou to lidé, kteří inspirují, motivují, chrání a organizují. 73 % českých maminky poukazují na důležitost prožívat spolu s dítětem všechny jeho úspěchy i neúspěchy. Tento faktor velice pozitivně ovlivňuje vzájemné vztahy matky s dítětem.

Máma pomáhá zvládnout emoce

Dočasný smutek nebo beznaděj doprovázejí každého sportovce v realizaci jeho vášní, bez ohledu na to, zda je na začátku své cesty nebo zda se připravuje na olympijské hry. Navíc, rozdílné názorů a konflikty (např. s kolegy v týmu) jsou nevyhnutelné. Studie jasně ukazuje, že právě maminka má nezastupitelnou roli v podpoře dítěte v těchto situacích. 40 % maminek přiznalo, že pomáhá dětem vypořádat s emocemi spojenými s praktikováním sportu.

Máma podporuje v těžkých chvílích

Když sportovec vyhrává nebo dostává medaile, má kolem sebe mnoho přátel a lidí, kteří mu gratulují a slaví. Když ale prohrává, je sportovec se svými špatnými pocity sám a… naštěstí s maminkou. Ona je člověkem, který stále věří, že její dítě může opět vyhrávat. 52% českých maminek posiluje důvěru dítěte v úspěch, 32 % maminky vidí svou povinnost jako "utěšitelky“, 52 % z nich zdůrazňuje důležitost dítě obejmout.

Jak zabránit mladému sportovci vzdát se a povzbudit ho k návratu ke sportu po porážce nebo zranění? Dotazované české maminky vnímají svou motivační roli. 36 % maminek říká, že je to máma, kdo podporuje své dítě, aby tréninkům více úsilí.

Máma je organizátor

Když se dítě rozhodne, že bude sportovcem, je nutné přizpůsobit tomu veškerý harmonogram a chod domácnosti, což život mámy výrazně ovlivní. Ona doprovází dítě při závodech (36 %), mluví s dítětem o disciplíně (30 %) a zajišťuje, aby dítě bylo připraveno (23%). Máma je také tím, kdo např. pečuje o čistém oblečení a kontroluje, zda je dítě na trénink důkladně zabaleno.

Máma dítěti také vysvětluje, že ne každý může být na prvním místě. A je to ona, kdo malému sportovci pomáhá stát se v rámci jeho možností tím nejlepším.

foto: společnost Procter & Gamble, kampaň “Děkuji, maminko”


publikováno: 22. 1. 2014, v rubrice Sport a wellness
Štítky: akce, dítě, mládež, školák, výchova, závody

Další články v rubrice Sport a wellness:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+