Zájem o příspěvek na sport od zdravotních pojišťoven klesá | Sport a wellness | Trendy zdraví

Zájem o příspěvek na sport od zdravotních pojišťoven klesá

5. 4. 2022

Zájem o sport v posledních dvou letech v důsledku koronavirové epidemie výrazně opadl. Z analýzy VZP vyplývá, že počet podaných žádostí o příspěvek na pohybovou aktivitu poklesl v roce 2021 oproti roku 2019 o 46 %. Přitom pravidelný pohyb je jednou z nejdůležitějších prevencí kardiovaskulárních onemocnění či cukrovky II. typu. S rozvolněním protiepidemických opatření se na sportoviště vracejí dospělí i děti. VZP klientům na sportovní aktivity nabízí až 800 Kč.

Většina lidí lenoší

Z průzkumu VZP, který byl realizován na sklonku roku 2021, a mapuje tedy situaci zejména v době pandemie, vyplynulo, že 28 % dospělé populace se pravidelně věnovalo sportu, 23 % naopak nesportovalo vůbec. „Pokud k tomu připočítáme skupinu těch, kdo se sportu věnují pouze občas, vyjde nám alarmujících 72 % lidí, kteří se pravidelně nehýbou. Aby pohybová aktivita plnila roli prevence, je třeba se jí dle všech odborných doporučení věnovat alespoň 3krát týdně,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

Polovina dotázaných neinvestuje do sportu nic

Průzkum sledoval také investice respondentů do sportovních aktivit. I v tomto případě čísla odrážejí zejména realitu posledních dvou let, kdy se velká část sportovišť potýkala s výpadky v provozu. Průměrné roční náklady vynaložené na sport dosáhly jen 1 816 korun, víc než polovina (51 %) respondentů pak neinvestuje vůbec nic. Více peněz vynakládají ženy, a to 1 902 korun, u mužů jsme dospěli k částce 1 726 korun. Přes 3 000 korun ročně zaplatí 19 % lidí, více než 10 000 korun pak 6 %. Průměrná částka investovaná do sportu se liší i podle věku respondentů, zatímco lidé ve věku 18–29 let zaplatí 2 660 korun, lidé starší 60 let mají ve svém rozpočtu alokovanou částku téměř o polovinu nižší.

VZP přitom přispívá na pravidelnou pohybovou aktivitu všem klientům až 500 korun, dětem pak až 800 korun. Pokles zájmu o sport v uplynulých dvou letech je patrný i z tabulky, která prezentuje počty podaných žádostí o příspěvek na pohyb a vyplacenou částku v letech 2019–2021.

Téměř polovina (46 %) Čechů uvedla, že užívá pravidelně vitamíny nebo potravinové doplňky, nejčastěji (51 %) jsou to lidé nad 60 let. V průměru za ně lidé utratí 1 772 Kč, tři lidé ze sta ale dokonce víc než 10 000 Kč. Tato částka zhruba odpovídá průměrnému ročnímu výdaji Čechů na wellness nebo lázeňské pobyty (1 774 Kč), ale jak jsme již zmínili, také na sport (1 816 Kč). U všech těchto výdajů jsou ženy „velkorysejší“ (viz tab. níže).

„Zajímá nás, jak se lidé starají o vlastní zdraví, VZP se tím směrem hodlá v příštích letech zaměřit, svoji pozornost obracíme na prevenci. Pro pojišťovnu je samozřejmě žádoucí, aby klienti dbali o své zdraví, proto je za takový přístup chceme odměňovat. Ještě letos představíme nové preventivní modely, které toto budou odrážet,“ vysvětluje Ivan Duškov.

Zdravotnický systém musí řešit stále častěji, kde vzít na modernější, a tedy dražší léčbu, jak zvládnout náklady na stárnutí populace, ale i na nové technologie v medicíně: „To vše nám výdaje zvyšuje a není důvod se domnívat, že se na tom v příštích letech cokoli změní. Jednou z efektivních cest, jak se k problému postavit, je předcházet tomu, aby nemoc vůbec propukla, nebo ji alespoň zachytit včas. Tedy přes prevenci,“ uzavírá Duškov.

Viktorie Plívová, tisková mluvčí

*Průzkum realizovala společnost ppm factum research, s.r.o., pro VZP ČR. Výzkumného šetření na obecné populaci ČR zaměřeného na péči o zdraví se účastnilo 1 000 respondentů starších 18 let. Průzkum probíhal 18.–25. 11. 2021.


publikováno: 5. 4. 2022, v rubrice Sport a wellness
Štítky: pohyb, prevence

Další články v rubrice Sport a wellness:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+