Bez vody se neobejdeme | Výživa a gastronomie | Trendy zdraví

Bez vody se neobejdeme

17. 11. 2021

Dvě pětiny české populace si podle aktuálního průzkumu značky Mattoni1) správně myslí, že voda je v celém organizmu, zatímco ostatní se domnívají, že ji obsahují jen určité části těla, zejména krev, svaly, vnitřní orgány nebo kůže. Lidské tělo je tvořeno vodou asi ze 60 %2), přičemž respondenti v průzkumu tipovali 70 %. Jako hlavní smysl vody v organizmu pak nejčastěji uváděli, že voda je základním předpokladem života. Právě to je důvod, proč se musí pravidelně doplňovat, nejlépe spolu s minerálními látkami. Pro vodní hospodářství těla je tak ideální minerální voda s vyváženým množstvím minerálů, které obsahuje i lidské tělo.

Voda v organizmu obsahuje řadu rozpuštěných látek. K biologicky aktivním prvkům, které jsou nezbytné pro fungování vodního hospodářství těla, patří zejména minerální látky – ionty sodíku, draslíku, hořčíku nebo vápníku. Sodík je základním prvkem krevní plazmy, zatímco draslík a hořčík jsou součástí především nitrobuněčného prostředí. Rovnováha mezi vnitřním prostředím buňky, tekutinou v mezibuněčném prostoru a krevní plazmou je udržována složitými mechanizmy. Díky tomu může organizmus správně reagovat na zátěž, regulovat tělesnou teplotu, zprostředkovávat nervové vedení, umožňovat svalové kontrakce, zajišťovat tvorbu a obnovu skeletu, udržovat stálé hladiny glukózy v krvi. Tělo si ovšem minerální látky samo nevytvoří, je závislé výhradně na jejich příjmu ze stravy a pitného režimu.

„Pravidelný přísun minerálních látek je pro vodní hospodářství těla a správný chod organizmu naprosto esenciální. Pro tělo je výhodnější, pokud jsou minerály dodávány v dobře vstřebatelné podobě a v nižších koncentracích, tedy pozvolna, průběžně. Vysoké nárazové dávky nedokáže využít a přebytečné množství vyloučí. Minerální voda s vyváženým obsahem minerálních látek, slabě až středně mineralizovaná, splňuje potřebná kritéria a je tedy pro nás vhodným zdrojem minerálních látek a samozřejmě i tekutin,“ doporučuje biochemička RNDr. Michaela Bebová.

Voda se účastní veškerých biochemických procesů, kterých je opravdu požehnaně. Organizmus je na ní z tohoto důvodu závislý a velice špatně snáší už její mírný nedostatek. Díky vodě může efektivně probíhat trávení, dochází k odvádění odpadních látek z těla, reguluje se teplota těla i tlak. Z biochemického hlediska je voda velmi důležitou molekulou, která v těle i vzniká (tzv. oxidační voda). Děje se tak při jednom z nejdůležitějších procesů organizmu, při tzv. buněčném dýchání. Množství oxidační vody však není nijak velké, proto se tekutiny musí tělu dodávat pitným režimem.

„Vodu obsahuje každá buňka v našem těle, můžeme tedy říci, že voda je všude, v celém organizmu. Její množství se liší jen napříč tkáněmi a samozřejmě trochu i podle typu buněk. Vodu v organizmu dělíme na dva základní typy – na intracelulární a extracelulární tekutinu, tj. podle toho, zda se nachází uvnitř, nebo vně buněk. Intracelulární tekutina tvoří u dospělých osob zhruba 2/3 množství, voda vně buněk 1/3. Extracelulární tekutina se dále dělí na tekutinu uloženou v cévách (plazma a lymfa) a na tkáňový mok,“ doplňuje RNDr. Bebová.

Pro každodenní pití a správné fungování vodního hospodářství těla se velice hodí slabě nebo středně mineralizovaná přírodní voda s nízkým obsahem sodíku a vyváženým množstvím minerálů. Výhodný je obsah životně důležitých minerálních látek (draslík, hořčík, vápník) v dobře dostupné formě, které lidské tělo dokáže lehce vstřebat a využít. Právě tyto nepostradatelné minerály obsahuje Mattoni3), a to v přirozeně vyváženém množství. Díky tomu je vhodná pro každodenní konzumaci v rámci pitného režimu dospělých i dětí, bez rizika zatížení organizmu minerálními látkami. Mattoni si proto můžeme dopřát, kdykoli na ni budeme mít chuť.

  1. Průzkum iniciovaný společností Mattoni 1873 mapoval znalosti, názory a postoje široké veřejnosti o vodním hospodářství lidského organizmu, jeho potřebě tekutin a také roli minerálních látek v pitném režimu. Zabýval se tím, co ví běžný spotřebitel o vodě ve svém těle a co si myslí o doplňování tekutin. Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů Médea Research. Průzkum proběhl v červnu 2021, zúčastnilo se ho 537 respondentů – vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18+), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.
  2. Procentuální zastoupení vody se liší, a to v závislosti na pohlaví, věku a také na množství tukové tkáně, která obsahuje minimum vody. Ženy mají vyšší podíl tukové tkáně a muži té svalové, která obsahuje vyšší podíl vody než tuk. Novorozenci a děti mají množství vody přirozeně nejvyšší (70–85 %), s postupujícím věkem se rezervoár vody v organizmu zmenšuje – senioři mají asi jen okolo 45 % vody v těle.
  3. Minerální voda Mattoni se tvoří v hloubce od 125 do 230 metrů, kde zraje přibližně 60 let. V první fázi zrodu sestupuje voda ze svahů Doupovských hor, Krušných hor a Karlovarské vrchoviny pod zem a mineralizuje se okolními horninami. V další fázi se na Oháreckém zlomu smísí s mladým oxidem uhličitým z Doupovských hor, který ji obohatí jemnou perlivostí. Jako poslední se o vyvážené složení minerální vody Mattoni postarají minerály Karlovarského žulového masivu. Do skleněných lahví s etiketou s červeným orlem ji začal plnit Heinrich Mattoni před více než 150 lety. Tehdy si ji oblíbil i samotný císař František Josef I. a také rakouská císařovna Sissy. Její zdraví prospěšné účinky prokázal vyhlášený lázeňský lékař Josef Löschner a další odborné autority 19. století. Díky Mattonimu se stala nejznámější minerální vodou nejen na území Čech, ale po celé střední Evropě a dodnes patří k nejoblíbenějším minerálním vodám.

publikováno: 17. 11. 2021, v rubrice Výživa a gastronomie
Štítky: voda, výzkum

Další články v rubrice Výživa a gastronomie:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+