Nebojte se zahraničních medů | Výživa a gastronomie | Trendy zdraví

Nebojte se zahraničních medů

24. 2. 2023

Produkce českého medu v loňském roce klesla o polovinu. Zatímco v jiných letech doprodávají včelaři zásoby loňského medu ještě na konci zimy, letos mají mnozí vyprodáno už teď. Nedostatek českých medů kompenzují medy z dovozu, jejichž kvalita podle údajů z šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekce v posledních letech stoupla o více než 25 %. Chuťově jsou rozmanité a často obsahují ještě více některých prospěšných látek.

Český lesní med dojde v obchodech už během února

V loňském zaznamenali včelaři propad oproti předchozím rokům o více než 52%. V roce 2020 se podle odhadů Českého statistického úřadu vyrobilo pouze 4 800 tun medu. Nedostatek českého medu v obchodech tak brzy pocítíme zejména při nákupu českého lesního medu, který v obchodech podle posledních odhadů dojde nejspíše během února. Naštěstí je v obchodech stále dost kvalitního medu z blízké i daleké ciziny. Leckdo se na ně dívá skrz prsty, ale není k tomu žádný důvod.

Na kvalitu medů má zásadní vliv rozmanitost krajiny a vyspělost zemědělství. Kupříkladu oblasti jako jsou Střední a Jižní Amerika disponují nedotčenou přírodou, což se projevuje jak na výkonnosti daných včelstev, tak na kvalitě medu samotného. Místní medy obsahují více minerálů a antioxidantů, což zvyšuje pozitivní efekt medu na lidský organismus. Medy obsahují i více diastázy, včelího enzymu, který obsahuje kromě dalších prospěšných minerálů i vitamíny. Vyšší diastáza je dána rozdílným druhem včel, které se v místních oblastech chovají.

Vše je pod přísnou kontrolou

Nabídku medů na českém trhu můžeme v současné době rozdělit na tři části. První zaujímají medy z České republiky, druhou tvoří medy z Jihovýchodní Evropy a Španělska a poslední skupinou jsou medy z Jižní a Střední Ameriky. „Dovozové medy jsou podrobeny přísným laboratorním testům a kontrolám ze strany Státní veterinární správy. Pro českého spotřebitele představují dovozové medy možnost obohacení jídelníčku díky rozdílné chuti, barvě, složení či době krystalizace. Složení míchaných medů pochází z Německa, které patří v konzumaci medu ke světové špičce,“ vysvětluje medový sommeliér Milan Špaček z firmy Medokomerc.

„Kvalita medů se za několik posledních let velmi zlepšila. Významně k tomu přispěly časté inspekční kontroly i vlastní testování medů na straně výrobce. V současné době je téměř nemožné narazit v obchodech na nekvalitní nebo falšované medy ze zahraničí" potvrzuje informaci Dalibor Titěra, vedoucí laboratoře Výzkumného ústavu včelařského. Veškeré zahraniční medy dovážené do České republiky procházejí vícestupňovou kontrolou. V prvním stupni kontroly jsou medy testovány na přítomnost běžně používaných a zakázaných veterinárních léčiv a antibiotik, používaných v běžné medicíně. V této fázi jsou dále testovány fyzikálně-chemické parametry medů a jejich falšování. V další fázi prochází medy kvalitativní kontrolou, při níž se zkoumá přítomnost či množství vody, pesticidů, glyfosátů, cizích enzymů, cizích cukrů či oligosacharidů.

Kontroly medu ve světě

Med je jednou z nejkontrolo­vanějších potravin nejen u nás, ale v celé Evropě. V německých Brémách se nachází laboratoře, které mají databáze pro kontrolu medů z území EU i celého světa. Kontroly medu jsou zde prováděny pomocí magnetické resonance. Průkopníkem v používání této nové metody je v České republice firma Medokomerc. Nasbírané vzorky medu spolu se statistickými údaji dokáží dnes vystopovat testovaný med do místa původu a odhalit jeho možné nedostatky na základě desítek kritérií. Jde o nejlepší kontrolní metodu, která nyní ve světě u medu existuje. „Test na 38 látek dokáže prokázat, zda jsou v medu uvedené látky v souladu s jeho běžným druhovým složeným, a anomálie spadající mimo statistický rozsah pravých medů označují jako medy falšované. Stávající testy dosud spíše řeší opak – hledají jen zakázané látky, u kterých se ví, že v medech mohou objevit na základě přidávání cizích příměsí a sirupů,“ uzavírá Milan Špaček.


publikováno: 24. 2. 2023, v rubrice Výživa a gastronomie
Štítky: med

Další články v rubrice Výživa a gastronomie:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+